Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce
We współpracy z Lokalną Grupą Działania Warmiński Zakątek"

LISTA RANKINGOWA PRAC ZGłOSZONYCH DO LOKALNEGO ETAPU KONKURSU „OPOWIEDZ…” 2017” PROGRAMU „DZIAłAJ LOKALNIE” X Z DNIA 22 STYCZNIA 2018 R.

2018-01-23 10:43:39

Po zakończeniu prac oceny Komisji Konkursowej przedstawiamy poniżej listę prac zakwalifikowanych do ogólnopolskiego etapu Konkursu „Opowiedz…” 2017 prowadzonego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce
 
 
L.P  
TYTUŁ ZGŁOSZONEJ PRACY
NAZWA ORGANIZACJI / REALIZATORA  
KATEGORIA
ŚREDNIA LICZBA PUNKTÓW
 
1
„Teatr Wiejski Kiersztanowo” - nasza wspólna przygoda
https://www.facebook.com/712258522302883/videos/723402144521854/
Miejski Ośrodek Kultury w Jezioranach / Teatr Wiejski Kiersztanowo FILMOWY PRODUKT PROJEKTU  
18,75
2 Wiedźmuchowe Bajanie
https://www.youtube.com/watch?v=IMS93QfX-ug    
 
 
Fundacja Kłobuk MOTYW 24
 
3
„Rowerowo zdrowo i ciekawie”
https://youtu.be/cgDBU4WtdqU
Gminny Ośrodek Kultury w Tolko / Nasza Wieś  
MIEJSCE
 
18,25
 
    
Weryfikacji kart zgłoszeniowych, nadesłanych prac i poprawności wyboru kategorii dokonywał zespół w składzie:
1. Magdalena Gerek – przewodnicząca Komisji Konkursowej, przedstawiciel środowiska kulturalno – artystycznego;
2. Maria Duchnik – członek Komisji, przedstawiciel środowiska kulturalno – artystycznego;
3. Jarosław Korzeniewski – członek Komisji, przedstawiciel środowiska artystycznego – grafik, plastyk;
4. Jacek Niedźwiecki – członek Komisji, przedstawiciel mediów i środowiska artystycznego, Redaktor naczelny” Przegląd Dywicki”, fotografia prasowa.
 
Komisja Konkursowa dokonywała indywidualnej oceny nadesłanych prac na podstawie Kart Oceny. Maksymalna ilość punktów do przyznania – 25.  

ODBYłY SIę WARSZTATY FOTOGRAFOWANIA I FILMOWANIA!

2017-11-21 15:40:09

Informujemy, że dnia 20.11.2017 r. w godzinach od 10:00 do 14:00 w Kinie Przyjaźń w Dobrym Mieście ul. Olsztyńska 2 11-040 Dobre Miasto odbyły się bezpłatne WARSZTATY FOTOGRAFOWANIA I FILMOWANIA.
Warsztaty miały na celu wesprzeć uczestników zadeklarowanych przystąpieniem do konkursu "Opowiedz..." 2017 w przygotowywaniu prac, które posłużą jako przykłady twórczego przekazywania idei projektów realizowanych w ramach Programu „Działaj Lokalnie”.
Podczas warsztatów zostały przybliżone tajniki fotografii pozwalające na robienie niepowtarzalnych ujęć. Ponadto została też przedstawiona podstawowa teoria na temat filmowania. Uczestnicy dowiedzieli się w jaki sposób nagrywa się dźwięk i jakie są zasady jego montażu. 

BEZPŁATNE WARSZTATY FOTOGRAFOWANIA I FILMOWANIA W RAMACH KONKURSU „OPOWIEDZ…”2017

2017-11-17 14:51:57


Informujemy, że w dniu 20.11.2017 r. w godzinach od 10:00 – 14:00 w Kinie Przyjaźń w Dobrym Mieście ul. Olsztyńska 2 11-040 Dobre Miasto odbędą się bezpłatne WARSZTATY FOTOGRAFOWANIA I FILMOWANIA.
Warsztaty mają na celu wesprzeć uczestników zadeklarowanych przystąpieniem do konkursu w przygotowywaniu prac, które posłużą jako przykłady twórczego przekazywania idei projektów realizowanych w ramach Programu „Działaj Lokalnie”.
Podczas warsztatów zostaną przybliżone tajniki fotografii pozwalające na robienie niepowtarzalnych ujęć. Ponadto zostanie  przedstawiona podstawowa teoria na temat filmowania. Uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób nagrywa się dźwięk i jaki są zasady jego montażu.

"OPOWIEDZ..." 2017

2017-10-01 13:37:41

Lokalna Grupa Działania "Warmiński Zakątek" jako Ośrodek Działaj Lokalnie we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce realizującą program „Działaj Lokalnie” finansowany przez Polsko Amerykańską Fundację Wolności ogłasza lokalny konkurs „Opowiedz…” 2017 skierowany do Grantobiorców X edycji Programu „Działaj Lokalnie”.
 
Konkurs ma na celu zachęcenie Grantobiorców tegorocznej edycji Programu „Działaj Lokalnie” do poszukiwania atrakcyjnych sposobów opisywania własnych DZIAŁAŃ i PROMOWANIA inicjatyw wspieranych w ramach realizowanych przedsięwzięć, a przez to ich wpływ na aktywizację lokalnej społeczności oraz na budowanie DOBRA WSPÓLNEGO !
Konkurs służy wyłonieniu, nagrodzeniu u promowaniu najlepszych przykładów twórczego przekazywania powstałych rezultatów oraz pozytywnych zmian, które zaszły w społecznościach w wyniku realizacji projektów grantowych w ramach Programu „Działaj Lokalnie” w formie krótkiego filmu lub reportażu multimedialnego.
Prace mogą być zgłaszane do jednej z czterech kategorii: „Człowiek”, „Miejsce”, „Motyw”, „Filmowy Produkt Projektu” i  będą oceniane przez komisję konkursową, w skład której będą wchodzić m. in. osoby zawodowo związane ze sztuką, komunikacją wizualną lub mediami, pod kątem zgodności z tematyką konkursu, atrakcyjności, przejrzystości i oryginalności, komunikatywności oraz estetyki.
 
Organizacje pozarządowe / grupy nieformalne chcące wziąć udział w konkursie zachęcamy do wypełnienia  
KARTY ZGŁOSZENIOWEJ DO KONKURSU do dnia 25 października 2017 r. do godziny 15:00  ( drogą e-mailową na adres m.szostek@warminskizakatek.com.pl  )
Dostarczenie kompletnych prac zgłaszanych do lokalnego etapu konkursu ustala się na dzień 15 grudnia 2017 r.
 
Dla Uczestników Konkursu będą zorganizowane BEZPŁATNE WARSZTATY FOTOGRAFOWANIA I FILMOWANIA (teoretyczne i praktyczne) – 30 października 2017 r. (termin może ulec zmianie z powodu warunków atmosferycznych)  r. co umożliwi lepsze przygotowanie do przygotowania pracy konkursowej oraz poszerzenia wiedzy w tej dziedzinie.
Nagrody czekają a zwycięskie prace zostaną przesłane Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce do ogólnopolskiego etapu konkursu.
Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się w Regulaminie.
Osoba do kontaktu: Monika Szóstek
e-mail. m.szostek@warminskizakatek.com.pl
tel.: 89 616 00 58
 
„OPOWIEDZ… I ZRÓB WRAŻENIE !”
 
 
Dokumenty konkursowe do pobrania: