Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce
We współpracy z Lokalną Grupą Działania Warmiński Zakątek"

LISTA RANKINGOWA PRAC ZGłOSZONYCH DO LOKALNEGO ETAPU KONKURSU „OPOWIEDZ…” 2018” PROGRAMU „DZIAłAJ LOKALNIE” X Z DNIA 22 STYCZNIA 2018 R.

2019-03-07 08:40:30

Po zakończeniu prac oceny Komisji Konkursowej przedstawiamy poniżej listę prac zakwalifikowanych do ogólnopolskiego etapu Konkursu „Opowiedz…” 2018 prowadzonego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce
 
 
L.P  
TYTUŁ ZGŁOSZONEJ PRACY
NAZWA ORGANIZACJI / REALIZATORA  
KATEGORIA
 
1
„”Świetlica w Osiece Kuźnia Talentów i Inicjatyw”
https://youtu.be/1bL7SmF7TAY
Gminny Ośrodek Kultury w Tolko / Tęcza z Osieki MIEJSCE
2 „”Rozśpiewane Lipniki”
 https://youtu.be/uR1qY-0Wtec
 
 
Stowarzyszenie Górowska Mała Ojczyzna / Rada Sołecka Lipniki MOTYW
 
3
„Warmia – a to Polska właśnie”
https://youtu.be/sjrvcnm_tBI
Stowarzyszenie "Świąteczna Kapela"  
FILMOWY PRODUKT PROJEKTU
 
Weryfikacji kart zgłoszeniowych, nadesłanych prac i poprawności wyboru kategorii dokonała Komisja Konkursowa.

ODBYŁY SIĘ WARSZTATY FILMOWANIA I FOTOGRAFOWANIA !

2018-12-10 11:53:38

Informujemy, że dnia 07 grudnia 2018 r. w godzinach od 10:00 do 14:00 w Kinie Przyjaźń w Dobrym Mieście ul. Olsztyńska 2 11-040 Dobre Miasto odbyły się bezpłatne WARSZTATY FOTOGRAFOWANIA I FILMOWANIA.
 
Warsztaty miały na celu wesprzeć uczestników zadeklarowanych przystąpieniem do konkursu "Opowiedz..." 2018 w przygotowywaniu prac, które posłużą jako przykłady twórczego przekazywania idei projektów realizowanych w ramach Programu „Działaj Lokalnie”.
 
Podczas warsztatów zostały przybliżone tajniki fotografii pozwalające na robienie niepowtarzalnych ujęć. Ponadto została też przedstawiona podstawowa teoria na temat filmowania. Uczestnicy dowiedzieli się w jaki sposób nagrywa się dźwięk i jakie są zasady jego montażu.
 

OGłOSZENIE KONKURSU "OPOWIEDZ... 2018 R."

2018-09-15 13:33:18

Lokalna Grupa Działania "Warmiński Zakątek" jako Ośrodek Działaj Lokalnie we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce realizującą program „Działaj Lokalnie” finansowany przez Polsko Amerykańską Fundację Wolności ogłasza lokalny konkurs „Opowiedz…” 2018 skierowany do Grantobiorców X edycji Programu „Działaj Lokalnie”.
 
Konkurs ma na celu zachęcenie Grantobiorców tegorocznej edycji Programu „Działaj Lokalnie” do poszukiwania atrakcyjnych sposobów opisywania własnych DZIAŁAŃ i PROMOWANIA inicjatyw wspieranych w ramach realizowanych przedsięwzięć, a przez to ich wpływ na aktywizację lokalnej społeczności oraz na budowanie DOBRA WSPÓLNEGO !

Konkurs służy wyłonieniu, nagrodzeniu u promowaniu najlepszych przykładów twórczego przekazywania powstałych rezultatów oraz pozytywnych zmian, które zaszły w społecznościach w wyniku realizacji projektów grantowych w ramach Programu „Działaj Lokalnie” w formie krótkiego filmu lub reportażu multimedialnego.

Prace mogą być zgłaszane do jednej z czterech kategorii: „Człowiek”, „Miejsce”, „Motyw”, „Filmowy Produkt Projektu” i  będą oceniane przez komisję konkursową, w skład której będą wchodzić m. in. osoby zawodowo związane ze sztuką, komunikacją wizualną lub mediami, pod kątem zgodności z tematyką konkursu, atrakcyjności, przejrzystości i oryginalności, komunikatywności oraz estetyki.
Organizacje pozarządowe / grupy nieformalne chcące wziąć udział w konkursie zachęcamy do wypełnienia  KARTY ZGŁOSZENIOWEJ DO KONKURSU do dnia 19 października 2018 r. do godziny 13:00  ( drogą e-mailową na adres warminskizakatek@wp.pl  )
Dostarczenie kompletnych prac zgłaszanych do lokalnego etapu konkursu ustala się na dzień 15 listopada 2018 r.
 
Dla Uczestników Konkursu będą zorganizowane BEZPŁATNE WARSZTATY FOTOGRAFOWANIA I FILMOWANIA (teoretyczne i praktyczne) – 30 października 2018 r. (termin może ulec zmianie z powodu warunków atmosferycznych)  r. co umożliwi lepsze przygotowanie do przygotowania pracy konkursowej oraz poszerzenia wiedzy w tej dziedzinie.
 
Nagrody czekają a zwycięskie prace zostaną przesłane Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce do ogólnopolskiego etapu konkursu.
Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się w Regulaminie.
Osoba do kontaktu: Izabela Sztremer
e-mail. warminskizakatek@wp.pl
tel.: 89 616 00 58
 
„OPOWIEDZ… I ZRÓB WRAŻENIE !”
 
 
Dokumenty konkursowe do pobrania: