Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce
We współpracy z Lokalną Grupą Działania Warmiński Zakątek"

PRZYZNANO DOFINANSOWANIE 22 PROJEKTOM

2015-04-28

Lokalna Grupa Działania "Warmiński Zakątek" informuje, iż decyzją Komisji Grantowej, która zebrała się w dniu  27 kwietnia 2015 r. przyznano dofinansowanie 22 (z 56 ) projektom na łączną kwotę 55 247,00 zł.


LpWnioskodawcaRealizatorTytuł ProjektuGminaKwota przyznana
1. Stowarzyszenie inicjatyw Lokalnych "Żyć Lepiej" Przyjaciele z Dąbrówki Wielkiej Wspólne działanie integracją wielopokoleniową. Dywity 2 500,00 zł
2. Stowarzyszenie „Więź” - Jubileusz – 680 – lat Sułowa Bisztynek 2 000,00 zł
3. Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Dobrym Mieście Dyskusyjny Klub Książki Festiwal Sztuki Czytania Dobre Miasto 3 360,00 zł
4. Fundacja Revita Warmia - Społeczna, wielopokoleniowa, pracownia tkactwa w Galerii na rynku w Jezioranach Jeziorany 3 320,00 zł
5. Stowarzyszenie Nasza Jedynka wolontariusze dolnego przysiółka Łączy nas wspólna praca Dobre Miasto 2 000,00 zł
6. Ochotnicza Straż Pożarna we Franknowie - Franknowo przyjazne mieszkańcom- poprawa wizerunku wsi Jeziorany 1 628,00 zł
7. Gminny Ośrodek Kultury w Tolko Inicjatywa Społeczności Lokalnej Wojciech "Zgodna Dłoń" Teatr każdego widza Bartoszyce 2 000,00 zł
8. Stowarzyszenie "Nasza Kochanówka" Grupa Inicjatywna z Kochanówki Żyjmy przyjemniej i bezpiecznie w Naszej Kochanówce Lidzbark Warmiński 1 500,00 zł
9. Revita Warmia Rada Sołecka Wsi Tłokowo Miejsca niczyje są przecież nasze - zróbmy to wspólnie Jeziorany 3 000,00 zł
10. Stowarzyszenie Razem w Kłębowie - Być jak Tadeusz Płoski... Lidzbark Warmiński 3 120,00 zł
11. Stowarzyszenie "Nasza wieś" - Motylarnia - miejsce edukacji i rekreacji Dywity 3 100,00 zł
12. Gminny Ośrodek Kultury w Tolko Nasza inicjatywa Zielona Dolina Aktywności Bartoszyce 1 700,00 zł
13. Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Bukwałd - Stawka większa niż szycie Dywity 3 000,00 zł
14. Ludowy Klub Sportowy "Orkan" Sątopy Zieloni Zielone Osiedle Bisztynek 2 000,00 zł
15. Stowarzyszenie Aktywna Warmia Aktywni Dla aktywności dla zdrowia Dobre Miasto 3 919,00 zł
16. Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Lubominie Ochotnicy z Lubomina ZIELONO NAM Lubomino 1 650,00 zł
17. Stowarzyszenie Górowska Mała Ojczyzna Sołectwo Piasty Wielkie Bezpieczne podwórko- bezpieczny świat Górowo Iławeckie 2 400,00 zł
18. - Zaczytani Uwolnij książkę Dobre Miasto 2 150,00 zł
19. Stowarzyszenie Aktywna Warmia - Rowerowe wakacje Dobre Miasto 2 500,00 zł
20. Stowarzyszenie Górowska Mała Ojczyzna Rada Sołecka Żywkowo Otwórz zmysły na naturę… w Żywkowie Górowo Iławeckie 2 000,00 zł
21. Stowarzyszenie Warmińskich Chłopów Bosych - Boso przez Warmię Dobre Miasto 3 900,00 zł
22. Stowarzyszenie "Świąteczna Kapela" - Ja też potrafię! Dobre Miasto 2 500,00 zł
  SUMA 55 247,00 złW przypadku nieakceptacji proponowanego budżetu bądź rezygnacji z realizacji projektu przez Wnioskodawcę, dofinansowanie zostanie przyznane Wnioskodawcy z listy rezerwowej znajdującej się poniżej:

LPWnioskodawcaTytuł ProjektuLiczba punktów
1. Świetlicowe poprzez Ochotniczą Straż Pożarna w Henrykowie Wspólne działanie 37,5
2. Dobromiejskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "Rozwiń skrzydła" Aktywizacja i Integracja ul. Grudziądzkiej 37,5
3. Nowe Koło Gospodyń i Gospodarzy Wsi Tłokowo poprzez Fundację Revita Warmia Wskrzeszamy zapomniane pasje 36
4. Dla Kraszewa poprzez Stowarzyszenie "Razem Dla Warmii" Wspólnie upiększamy nasze Kraszewo 35,5
5. Stowarzyszenie „ Talent Aktywizacja Rozwój Tolerancja” Start Powrót do tradycji 35
6. Stowarzyszenie Uśmiech Dziecka Ja i moja rodzina 35
7. Rada Sołecka Tuławek poprzez Ochotniczą Straż Pożarna w Tuławkach "Bezpiecznie i pięknie wokół nas" 35
8. Koło Gospodyń Wiejskich "Niezapominajka" w Dwórznie poprzez Stowarzyszenie Górowska Mała Ojczyzna Rękodzieło podtrzymywanie ludowych tradycji i pasji 34
9. Stowarzyszenie "Głotowo-Moja Wieś" REGIONALNA KUCHNIA MARZEŃ 33,5
10. Ochotnicza Straż Pożarna w Podleśnej Warsztaty kulinarne -"Podleśna gotuje" 33,5
11. Morsy Ornety poprzez Stowarzyszenie Reduta Orneta Zimna woda zdrowia doda 33
12. Ochotnicza Straż Pożarna w Radostowie Koło wędkarskie 33
13. Inicjatywa Społeczności Lokalnej Wojciech "Zgodna Dłoń" poprzez Gminny Ośrodek Kultury w Tolko Czym skorupka za młodu nasiąknie… 32,5
14. Stowarzyszenie "Działajmy Wspólnie" Pomalowanie elewacji zewnętrznej oraz doposażenie świetlicy 32,5
15. Stowarzyszenie Przyjaciel Dziecka w Głotowie Między nami sportowcami 32,5
16. Stowarzyszenie Miłośników Słup Zajęcia dziennikarsko-komputerowe 32
17. Rada Sołecka Wiewiórki poprzez Stowarzyszenie Górowska Mała Ojczyzna WIEWIÓRKI-miejscem dla każdego na codzienny wypoczynek 32
18. Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Karkajmy FESTYN WIEJSKI 31,5
19. Stowarzyszenie "Inicjatywa Na Rzecz Praw i Ochrony Obywateli" Zawiłości prawne nie jesteś z tym sam 30,5
20. Grupa Pierwszej Pomocy poprzez Stowarzyszenie "Inicjatywa Na Rzecz Praw i Ochrony Obywateli" Zareaguj, nim będzie za późno-już wiesz jak 30,5
21. Stowarzyszenie "Nasze-Marzenia" w Lubominie GOSPODYNIE TO MY! 29,5
22. Rada Sołecka Grotowo poprzez Stowarzyszenie Górowska Mała Ojczyzna GROTOWO-NASZE MIEJSCE 29,5
23. Aktywni Dla Łabędnika Poprzez Gminny Ośrodek Kultury w Tolko Gotowanie dla relaksu 29
24. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Ornecie W działaniu siła 29
25. Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjno-Sportowych Nasza piękna plaża" Estetyzacja przestrzeni publicznej plaży wiejskiej w Tolkowie na jeziorem Ring 29
26. Rady Sołeckie Sołectw Kiwajny i Lipniki poprzez Stowarzyszenie Górowska Mała Ojczyzna LIPNIKI KONTRA KIWAJNY-kuchenne rewolucje na Górowszczyźnie 28,5
27. Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Wspieramy Mamy 25,5
28. Rodzinne Ogrody Działkowe - Świetlica poprzez Stowarzyszenie ,,Aktywni Seniorzy" Świetlica dla wszystkich 25
29. Stowarzyszenie "Integracja" Uszyj marzenia-pracownia krawiecka 24,5

RUSZA KONKURS DZIAŁAJ LOKALNIE IX!!

2015-03-04

Lokalna Grupa Działania „ Warmiński Zakątek” jako Ośrodek Działaj Lokalnie we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce z dniem dzisiejszym (4 marca 2015r.) ogłasza LOKALNY KONKURS GRANTOWY  Programu „Działaj Lokalnie” IX Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności. 

Celem  „Działaj Lokalnie” jest aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego. Program adresowany jest do organizacji pozarządowych (fundacji, stowarzyszeń) i grup nieformalnych (grup mieszkańców i młodzieży), osób, które chcą wspólnie działać na rzecz swojej społeczności.

Kto może wziąć udział w konkursie:

 W konkursie mogą wziąć udział te organizacje i instytucje oraz grupy, które:

 • mają siedzibę w gminach:  Bartoszyce, Bisztynek, Dobre Miasto, Dywity, Górowo Iławeckie,  Miasto Górowo Iławeckie, Jeziorany, Kiwity, Lidzbark Warmiński, Lubomino, Orneta.
 • planują prowadzić działania na terenie jednej z wymienionych gmin. 

Na co można uzyskać dofinansowanie:

W ramach konkursu przewidywane jest przyznanie 20 dotacji na 3-6 miesięczne projekty, które:

 • zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,
 • wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
 • mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
 • przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności,
 • będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
 • będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.

W konkursie nie będą kwalifikowane działania akcyjne i jednorazowe wydarzenia (trwające krócej niż 3 miesiące).

Do konkursu można składać nieograniczoną liczbę wniosków, jednak jeden realizator będzie mógł dostać dofinansowanie na realizację najwyżej jednego projektu.

Grupa nieformalna składająca wniosek jako Inicjatywa Działaj Lokalnie powinna przed złożeniem wniosku skonsultować  ten fakt z Ośrodkiem Działaj Lokalnie (Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek”).

 Termin realizacji projektów:

Projekty trwające minimalnie 3 miesiące, a maksymalnie 6 miesięcy mogą być realizowane w okresie od 16 marca 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

Koszty poniesione w ramach realizacji projektu kwalifikowalne są od momentu jego złożenia w generatorze.

Warunki finansowania:

Kwota dofinansowania projektu ze środków Programu „Działaj Lokalnie”  IX  nie może przekraczać 6.000 zł. Do wnioskowanej kwoty ubiegający się o grant musi dołożyć wkład własny w wysokości minimum 25% wartości dotacji (5% w postaci finansowej, pozostałe 20% w postaci wkładu usługowego, rzeczowego lub pracy wolontariuszy).

Wnioski można składać do 7 kwietnia 2015r. wyłącznie za pomocą generatora wniosków dostępnego na stronie www.system.dzialajlokalnie.pl oraz

 

Szczegółowe zasady przyznawania dotacji znajdują się w Regulaminie konkursu grantowego „Działaj Lokalnie” IX  w 2015 roku.

Zapraszamy osoby i firmy do partnerstwa w ramach Programu „Działaj Lokalnie” lub wsparcia Programu jako darczyńca!

Dodatkowe informacje na temat konkursu realizowanego w ramach „Działaj Lokalnie IX” można uzyskać:

Biuro Lokalnej Grupy Działania „Warmiński Zakątek”
ul. Grunwaldzka 6
11-040 Dobre Miasto
Tel./fax +48 89 616 00 58
e-mail: warminskizakatek@wp.pl
Osoby do kontaktu:   Aleksandra Bożętka

                                   Adam Wronka 

DOKUMENTY DO POBRANIA:


PRZYZNANO DOFINANSOWANIE 22 PROJEKTOM

2015-04-28

Lokalna Grupa Działania "Warmiński Zakątek" informuje, iż decyzją Komisji Grantowej, która zebrała się w dniu  27 kwietnia 2015 r. przyznano dofinansowanie 22 (z 56 ) projektom na łączną kwotę 55 247,00 zł.


LpWnioskodawcaRealizatorTytuł ProjektuGminaKwota przyznana
1. Stowarzyszenie inicjatyw Lokalnych "Żyć Lepiej" Przyjaciele z Dąbrówki Wielkiej Wspólne działanie integracją wielopokoleniową. Dywity 2 500,00 zł
2. Stowarzyszenie „Więź” - Jubileusz – 680 – lat Sułowa Bisztynek 2 000,00 zł
3. Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Dobrym Mieście Dyskusyjny Klub Książki Festiwal Sztuki Czytania Dobre Miasto 3 360,00 zł
4. Fundacja Revita Warmia - Społeczna, wielopokoleniowa, pracownia tkactwa w Galerii na rynku w Jezioranach Jeziorany 3 320,00 zł
5. Stowarzyszenie Nasza Jedynka wolontariusze dolnego przysiółka Łączy nas wspólna praca Dobre Miasto 2 000,00 zł
6. Ochotnicza Straż Pożarna we Franknowie - Franknowo przyjazne mieszkańcom- poprawa wizerunku wsi Jeziorany 1 628,00 zł
7. Gminny Ośrodek Kultury w Tolko Inicjatywa Społeczności Lokalnej Wojciech "Zgodna Dłoń" Teatr każdego widza Bartoszyce 2 000,00 zł
8. Stowarzyszenie "Nasza Kochanówka" Grupa Inicjatywna z Kochanówki Żyjmy przyjemniej i bezpiecznie w Naszej Kochanówce Lidzbark Warmiński 1 500,00 zł
9. Revita Warmia Rada Sołecka Wsi Tłokowo Miejsca niczyje są przecież nasze - zróbmy to wspólnie Jeziorany 3 000,00 zł
10. Stowarzyszenie Razem w Kłębowie - Być jak Tadeusz Płoski... Lidzbark Warmiński 3 120,00 zł
11. Stowarzyszenie "Nasza wieś" - Motylarnia - miejsce edukacji i rekreacji Dywity 3 100,00 zł
12. Gminny Ośrodek Kultury w Tolko Nasza inicjatywa Zielona Dolina Aktywności Bartoszyce 1 700,00 zł
13. Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Bukwałd - Stawka większa niż szycie Dywity 3 000,00 zł
14. Ludowy Klub Sportowy "Orkan" Sątopy Zieloni Zielone Osiedle Bisztynek 2 000,00 zł
15. Stowarzyszenie Aktywna Warmia Aktywni Dla aktywności dla zdrowia Dobre Miasto 3 919,00 zł
16. Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Lubominie Ochotnicy z Lubomina ZIELONO NAM Lubomino 1 650,00 zł
17. Stowarzyszenie Górowska Mała Ojczyzna Sołectwo Piasty Wielkie Bezpieczne podwórko- bezpieczny świat Górowo Iławeckie 2 400,00 zł
18. - Zaczytani Uwolnij książkę Dobre Miasto 2 150,00 zł
19. Stowarzyszenie Aktywna Warmia - Rowerowe wakacje Dobre Miasto 2 500,00 zł
20. Stowarzyszenie Górowska Mała Ojczyzna Rada Sołecka Żywkowo Otwórz zmysły na naturę… w Żywkowie Górowo Iławeckie 2 000,00 zł
21. Stowarzyszenie Warmińskich Chłopów Bosych - Boso przez Warmię Dobre Miasto 3 900,00 zł
22. Stowarzyszenie "Świąteczna Kapela" - Ja też potrafię! Dobre Miasto 2 500,00 zł
  SUMA 55 247,00 złW przypadku nieakceptacji proponowanego budżetu bądź rezygnacji z realizacji projektu przez Wnioskodawcę, dofinansowanie zostanie przyznane Wnioskodawcy z listy rezerwowej znajdującej się poniżej:

LPWnioskodawcaTytuł ProjektuLiczba punktów
1. Świetlicowe poprzez Ochotniczą Straż Pożarna w Henrykowie Wspólne działanie 37,5
2. Dobromiejskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "Rozwiń skrzydła" Aktywizacja i Integracja ul. Grudziądzkiej 37,5
3. Nowe Koło Gospodyń i Gospodarzy Wsi Tłokowo poprzez Fundację Revita Warmia Wskrzeszamy zapomniane pasje 36
4. Dla Kraszewa poprzez Stowarzyszenie "Razem Dla Warmii" Wspólnie upiększamy nasze Kraszewo 35,5
5. Stowarzyszenie „ Talent Aktywizacja Rozwój Tolerancja” Start Powrót do tradycji 35
6. Stowarzyszenie Uśmiech Dziecka Ja i moja rodzina 35
7. Rada Sołecka Tuławek poprzez Ochotniczą Straż Pożarna w Tuławkach "Bezpiecznie i pięknie wokół nas" 35
8. Koło Gospodyń Wiejskich "Niezapominajka" w Dwórznie poprzez Stowarzyszenie Górowska Mała Ojczyzna Rękodzieło podtrzymywanie ludowych tradycji i pasji 34
9. Stowarzyszenie "Głotowo-Moja Wieś" REGIONALNA KUCHNIA MARZEŃ 33,5
10. Ochotnicza Straż Pożarna w Podleśnej Warsztaty kulinarne -"Podleśna gotuje" 33,5
11. Morsy Ornety poprzez Stowarzyszenie Reduta Orneta Zimna woda zdrowia doda 33
12. Ochotnicza Straż Pożarna w Radostowie Koło wędkarskie 33
13. Inicjatywa Społeczności Lokalnej Wojciech "Zgodna Dłoń" poprzez Gminny Ośrodek Kultury w Tolko Czym skorupka za młodu nasiąknie… 32,5
14. Stowarzyszenie "Działajmy Wspólnie" Pomalowanie elewacji zewnętrznej oraz doposażenie świetlicy 32,5
15. Stowarzyszenie Przyjaciel Dziecka w Głotowie Między nami sportowcami 32,5
16. Stowarzyszenie Miłośników Słup Zajęcia dziennikarsko-komputerowe 32
17. Rada Sołecka Wiewiórki poprzez Stowarzyszenie Górowska Mała Ojczyzna WIEWIÓRKI-miejscem dla każdego na codzienny wypoczynek 32
18. Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Karkajmy FESTYN WIEJSKI 31,5
19. Stowarzyszenie "Inicjatywa Na Rzecz Praw i Ochrony Obywateli" Zawiłości prawne nie jesteś z tym sam 30,5
20. Grupa Pierwszej Pomocy poprzez Stowarzyszenie "Inicjatywa Na Rzecz Praw i Ochrony Obywateli" Zareaguj, nim będzie za późno-już wiesz jak 30,5
21. Stowarzyszenie "Nasze-Marzenia" w Lubominie GOSPODYNIE TO MY! 29,5
22. Rada Sołecka Grotowo poprzez Stowarzyszenie Górowska Mała Ojczyzna GROTOWO-NASZE MIEJSCE 29,5
23. Aktywni Dla Łabędnika Poprzez Gminny Ośrodek Kultury w Tolko Gotowanie dla relaksu 29
24. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Ornecie W działaniu siła 29
25. Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjno-Sportowych Nasza piękna plaża" Estetyzacja przestrzeni publicznej plaży wiejskiej w Tolkowie na jeziorem Ring 29
26. Rady Sołeckie Sołectw Kiwajny i Lipniki poprzez Stowarzyszenie Górowska Mała Ojczyzna LIPNIKI KONTRA KIWAJNY-kuchenne rewolucje na Górowszczyźnie 28,5
27. Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Wspieramy Mamy 25,5
28. Rodzinne Ogrody Działkowe - Świetlica poprzez Stowarzyszenie ,,Aktywni Seniorzy" Świetlica dla wszystkich 25
29. Stowarzyszenie "Integracja" Uszyj marzenia-pracownia krawiecka 24,5

RUSZA KONKURS DZIAŁAJ LOKALNIE IX!!

2015-03-04

Lokalna Grupa Działania „ Warmiński Zakątek” jako Ośrodek Działaj Lokalnie we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce z dniem dzisiejszym (4 marca 2015r.) ogłasza LOKALNY KONKURS GRANTOWY  Programu „Działaj Lokalnie” IX Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności. 

Celem  „Działaj Lokalnie” jest aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego. Program adresowany jest do organizacji pozarządowych (fundacji, stowarzyszeń) i grup nieformalnych (grup mieszkańców i młodzieży), osób, które chcą wspólnie działać na rzecz swojej społeczności.

Kto może wziąć udział w konkursie:

 W konkursie mogą wziąć udział te organizacje i instytucje oraz grupy, które:

 • mają siedzibę w gminach:  Bartoszyce, Bisztynek, Dobre Miasto, Dywity, Górowo Iławeckie,  Miasto Górowo Iławeckie, Jeziorany, Kiwity, Lidzbark Warmiński, Lubomino, Orneta.
 • planują prowadzić działania na terenie jednej z wymienionych gmin. 

Na co można uzyskać dofinansowanie:

W ramach konkursu przewidywane jest przyznanie 20 dotacji na 3-6 miesięczne projekty, które:

 • zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,
 • wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
 • mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
 • przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności,
 • będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
 • będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.

W konkursie nie będą kwalifikowane działania akcyjne i jednorazowe wydarzenia (trwające krócej niż 3 miesiące).

Do konkursu można składać nieograniczoną liczbę wniosków, jednak jeden realizator będzie mógł dostać dofinansowanie na realizację najwyżej jednego projektu.

Grupa nieformalna składająca wniosek jako Inicjatywa Działaj Lokalnie powinna przed złożeniem wniosku skonsultować  ten fakt z Ośrodkiem Działaj Lokalnie (Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek”).

 Termin realizacji projektów:

Projekty trwające minimalnie 3 miesiące, a maksymalnie 6 miesięcy mogą być realizowane w okresie od 16 marca 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

Koszty poniesione w ramach realizacji projektu kwalifikowalne są od momentu jego złożenia w generatorze.

Warunki finansowania:

Kwota dofinansowania projektu ze środków Programu „Działaj Lokalnie”  IX  nie może przekraczać 6.000 zł. Do wnioskowanej kwoty ubiegający się o grant musi dołożyć wkład własny w wysokości minimum 25% wartości dotacji (5% w postaci finansowej, pozostałe 20% w postaci wkładu usługowego, rzeczowego lub pracy wolontariuszy).

Wnioski można składać do 7 kwietnia 2015r. wyłącznie za pomocą generatora wniosków dostępnego na stronie www.system.dzialajlokalnie.pl oraz

 

Szczegółowe zasady przyznawania dotacji znajdują się w Regulaminie konkursu grantowego „Działaj Lokalnie” IX  w 2015 roku.

Zapraszamy osoby i firmy do partnerstwa w ramach Programu „Działaj Lokalnie” lub wsparcia Programu jako darczyńca!

Dodatkowe informacje na temat konkursu realizowanego w ramach „Działaj Lokalnie IX” można uzyskać:

Biuro Lokalnej Grupy Działania „Warmiński Zakątek”
ul. Grunwaldzka 6
11-040 Dobre Miasto
Tel./fax +48 89 616 00 58
e-mail: warminskizakatek@wp.pl
Osoby do kontaktu:   Aleksandra Bożętka

                                   Adam Wronka 

DOKUMENTY DO POBRANIA: