Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce
We współpracy z Lokalną Grupą Działania Warmiński Zakątek"

OGŁOSZENIE PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE 2019

2019-05-07 15:17:30

 
 • Masz pomysł, który odpowiada na konkretne potrzeby mieszkańców?
 • Ważne jest dla Ciebie dobro wspólne ?
 • Masz grupę, z którą realizujesz swoje pasje?
 • Działasz w młodej organizacji pozarządowej?
 • Chcesz zrobić coś dla swojej społeczności?
 
NIE PRZEGAP SWOJEJ SZANSY  ! 


ZGŁOŚ swój pomysł do tegorocznej edycji programu Działaj Lokalnie.
 
Lokalna Grupa Działania „ Warmiński Zakątek” jako Ośrodek Działaj Lokalnie we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce z dniem dzisiejszym (7 maja 2019 r.) ogłasza LOKALNY KONKURS GRANTOWY Programu „Działaj Lokalnie” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności. 
W ramach Programu „Działaj Lokalnie” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia. W rezultacie podejmowane działania mają przyczyniać się do budowania lokalnego kapitału społecznego. Program jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

Po raz kolejny  poprzez uruchomienie ścieżki tematycznej pn. AKTYWNE ZDROWIE – chcemy uruchomić w nas potrzebę ruchu i aktywności dla zdrowia! POTRZEBĘ RUCHU I AKTYWNOŚCI DLA ZDROWIA! Pula na ścieżkę tematyczną wynosi 15 000,00 zł., na pozostałe projekty 40 000,00 zł. z zastrzeżeniem, że pula środków na ścieżkę może ulec zmniejszeniu, w przypadku braku zainteresowania wnioskodawców, lub słabej jakości wniosków, składanych w ramach ścieżki tematycznej. 
 
Kto może wziąć udział w konkursie?  Na co można uzyskać dofinansowanie?  Termin realizacji projektów?  - Szczegółowe zasady przyznawania dotacji znajdują się w Regulaminie konkursu grantowego „Działaj Lokalnie”
 
Maksymalna kwota dofinansowania: 6 000,00 zł.
Nabór wniosków 7 maja 2019 – 8 czerwca 2019 wyłącznie przez generator wniosków dostępny na stronie internetowej: www.system.dzialajlokalnie.pl
Wszystkie osoby zainteresowane pomocą przy wypełnianiu wniosku w wersji elektronicznej mogą zgłosić nam taką potrzebę. Jesteśmy do Państwa dyspozycji podczas konsultacji. (po uprzednim ustaleniu terminu)
Ośrodek Działaj Lokalnie – Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek”
Ośrodek Działaj Lokalnie – Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek”
ul. Grunwaldzka 6
11-040 Dobre Miasto
Tel./fax +48 89 616 00 58

e-mail: warminskizakatek@wp.pl lub i.sztremer@warminskizakatek.com.pl
Osoba do kontaktu: Izabela Sztremer
 

DOKUMENTY DO POBRANIA: 

MAMY POMPONIARY

2018-01-23 06:55:03

   Projekt pn. „Mamy Pomponiary” realizowany przez Ochotniczą Straż Pożarną w Tuławkach polegał na aktywności fizycznej ale w zupełnie innej formie. Panie uczestniczyły w zajęciach tanecznych cheerleaders i  latino solo oraz trenowały na urządzeniach siłowni zewnętrznej. Ćwiczyłyśmy rozciągania , figury i  układy taneczne. Nauczyłyśmy się poruszać z gracją , kręcić biodrami , wytrenowałyśmy w sobie poczucie rytmu , a przede wszystkim dzięki projektowi czujemy się bardziej kobieco.
   Wiemy, że projekt przyczynił się do naszej wewnętrznej przemiany. Nie boimy się ani nie krępujemy występować przed szerszą publicznością, nie wstydzimy się swojego ciała i swoich niedoskonałości.  W projekcie wzięły udział Panie w wieku od 16 do 62 lat. Działając w grupie pod okiem profesjonalnych tancerek i instruktorek motywowałyśmy się nawzajem i dałyśmy radę. Na letnie zajęcia, które odbywały się na naszym boisku , przyjeżdżały panie z okolicznych miejscowości. Zorganizowałyśmy nawet 2 godzinny maraton taneczny zakończony ogniskiem. Nasza grupa w tym momencie stanowi ciekawą ofertę na uświetnianie różnych wydarzeń .
   Mamy za sobą 3 duże występy: na festynie wiejskim w Tuławkach , Porze na Seniora oraz zorganizowałyśmy Dzień Chłopaka , na którym byłyśmy główną atrakcją. Jesteśmy z tego bardzo dumne i jest nam miło, że inni tak ciepło nas odbierają. Chcemy swoją przygodę z tańcem nadal kontynuować. W otoczeniu widzimy jeszcze osoby, które mają chęć się do nas przyłączyć i razem z nami trenować. Jesteśmy pewne , że dzięki realizacji tego Projektu powstał jedyny w swoim rodzaju zespół taneczny . Dzięki tym zajęciom  bardzo się ze sobą zintegrowałyśmy. Działania stały się możliwe dzięki funduszom pozyskanym w ramach Programu „Działaj Lokalnie X” realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Polsko – Amerykańską Fundację Wolności i  Lokalną Grupę Działania „Warmiński Zakątek”.

POZNAJ SWÓJ REGION I WYGRAJ ZDROWIE

2017-12-20 16:32:14

Z końcem listopada 2017 zakończyliśmy realizację projektu
POZNAJ SWÓJ REGION I WYGRAJ ZDROWIE
dofinansowanego w ramach programu „Działaj Lokalnie” X Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Lokalną Grupę Działania  „Warmiński Zakątek”.
          Głównym celem projektu była realizacja potrzeb aktywnego spędzania czasu sprzyjającego poprawie kondycji fizycznej i zdrowia mieszkańców Sętala. Chcieliśmy pomóc tym, którzy próbują zerwać z siedzącym trybem życia i pokazać mieszkańcom, że różnorodne formy aktywności fizycznej pod fachowym okiem instruktora zapobiegają wielu problemom zdrowotnym.

W związku z tym kładliśmy nacisk na:
 • ukształtowanie nawyku aktywności fizycznej,
 • poznanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych Sętala i okolic,
 • rozwijanie umiejętności współpracy między mieszkańcami wsi dla osiągnięcia wspólnych korzyści,
 • umiejętność organizowania czasu wolnego w trosce o zdrowie.

       W czerwcu 2017 roku przygotowaliśmy materiały promujące i przeprowadziliśmy rekrutację.  W okresie od 01.07.2017r. do 30.11.2017r. odbyły się zajęcia w ramach różnych aktywności rekreacyjno-sportowych:
 1. Zajęcia zumby z instruktorem - 2 godziny tygodniowo w ciągu 10 tygodni.
 2. Marsze z kijkami nordic walking na świeżym powietrzu po drogach gruntowych w okolicy Sętala.
 3. Wakacyjne rozgrywki siatkówki plażowej.
 4. Rozgrywki tenisa stołowego od września do listopada w tym turniej o puchar Prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Sętala.
 5. Podsumowanie projektu z wystawą fotograficzną odbyło się 3 grudnia 2017 w Sętalu w czasie imprezy mikołajkowej.
       Członkowie Stowarzyszenia organizują wiele innych zajęć integracyjnych  i rekreacyjno-sportowych nie ujętych w/w projekcie np. rajdy rowerowe, spływy kajakowe czy zimowe wyjazdy na narty. Zapraszamy wszystkich chętnych do wspólnej zabawy i aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu o każdej porze roku.

NOWE DZIAłANIE – NOWE OGRODZENIE

2017-10-25 11:11:06

Zakończyły się prace nad budową ogrodzenia cmentarza w Babiaku. Pomysłodawcą oraz wnioskodawcą projektu pod nazwą „Babiak – nasza wieś” było Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Babiak.
Całość prac została wykonana przez mieszkańców wsi Babiak, Drwęca, Miejska Wola, Kaszuny, Stabunity w formie wolontariatu. Ważną kwestią projektu była integracja lokalnego społeczeństwa i wspólna praca na rzecz wsi i poprawy jej estetyki. Zaangażowanie społeczności ma na celu nawiązanie bliższych kontaktów pomiędzy mieszkańcami samego Babiaka, a także mieszkańcami Babiaka i sąsiednich wsi
Przedsięwzięcie sfinansowane w ramach Programu „Działaj Lokalnie X” realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Polsko – Amerykańską Fundację Wolności i Lokalną Grupę Działania „Warmiński Zakątek”.
Całkowita wartość projektu wynosiła 6 880,00 zł. z czego dofinansowanie z Ośrodka Działaj Lokalnie wynosiło 4400,00zł, wkład finansowy stowarzyszenia wyniósł 230,00 zł, a 2 250,00 zł stanowił wkład pracy wolontariuszy. Głównym założeniem było przeprowadzenie prac mających na celu poprawę estetyki cmentarza parafialnego w Babiaku. Wykonane zostało ogrodzenie z przęseł metalowych mocowanych na słupkach metalowych. Potrzebne materiały takie jak żwir, ciągniki, zagęszczarka zostały bezpłatnie użyczone przez mieszkańców Babiaku.

MALUCHY DECYDUJĄ

2017-10-25 11:05:19

Projekt pn. „MALUCHY DECYDUJĄ” realizowany przez Stowarzyszenie „Aktywna Warmia” skierowany był do dzieci w wieku przedszkolnym z Dobrego Miasta, w tym do dzieci uczęszczających do Przedszkola Niepublicznego "Jaś i Małgosia" w Dobrym Mieście. 
Dzieci w wieku przedszkolnym cechują się dużą potrzebą ruchu. Optymalnym jest aby realizowały tę naturalną potrzebę na świeżym powietrzu. Wiek przedszkolny jest również dobrym czasem żeby zacząć uczyć je działań obywatelskich, demokratycznych, pracy na rzecz dobra wspólnego oraz działań prospołecznych, a w tym projekcie to dzieci podejmowały decyzję na jakim urządzeniu chciałyby się bawić, same zaprojektowały przestrzeń na świeżym powietrzu oraz brały udział w pracach porządkujących teren przeznaczony pod miejsce zabawy.
Realizując projekt, osiągnięto jego główny cel, którym była: Nauka współdecydowania i praca na rzecz dobra wspólnego.
Dobrem wspólnym jest wydzielone miejsce do zabaw ruchowych na świeżym powietrzu zaprojektowane przez dzieci oraz częściowo w miarę możliwości przez nie wykonane.
Działania rozpoczęły się cyklem zajęć dydaktycznych i ruchowych, które były prowadzone w użyczonym pomieszczeniu obiektu Przedszkola Niepublicznego "Jaś i Małgosia" w Dobrym Mieście:
Działania stały się możliwe dzięki funduszom pozyskanym w ramach Programu „Działaj Lokalnie X” realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Polsko – Amerykańską Fundację Wolności i  Lokalną Grupę Działania „Warmiński Zakątek”.

„BEZPIECZNY, PRZYJAZNY RAJ DLA DZIECI NA OSIEDLU ZYDLąG W LIDZBARKU WARMIńSKIM”

2017-10-02 10:41:58

„Bezpieczny, przyjazny raj dla dzieci na osiedlu Zydląg w Lidzbarku Warmińskim” -  tytuł projektu realizowanego przez Inicjatywę Działaj Lokalnie Aktywny Zydląg, którego celem był zakup nowych zabawek - sprężynowca oraz ścianki wspinaczkowej na plac zabaw przy ulicy Konarskiego w Lidzbarku Warmińskim. Sfinansowanie urządzeń stało się możliwe dzięki funduszom pozyskanym w ramach Programu „Działaj Lokalnie X” realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Polsko – Amerykańską Fundację Wolności i  Lokalną Grupę Działania „Warmiński Zakątek”.
 
Głównym celem projektu było stworzenie miejsca przyjaznego i bezpiecznego dla najmłodszego społeczeństwa. Maluchy zyskały miejsce w którym mogą trenować nie tylko swoje ciało, ale również umiejętności społeczne polegające na nauce współpracy, kreatywności i współzawodnictwa. Dzieci poznały nie tylko zasady współżycia w grupie ale też lepiej zrozumiały własne możliwości.
 
Wspólną zabawę umilił zaproszony klaun, a dzieciaki zajadały się watą cukrową, chętnie korzystając z nowych zabawek. Był to również czas integracji i wielu zabaw na świeżym powietrzu, Pomalowane buźki i uśmiechy na twarzach pociech oraz dorosłych to dowód na świetną zabawę.

"OPOWIEDZ..." 2017

2017-10-01 14:05:20

Lokalna Grupa Działania "Warmiński Zakątek" jako Ośrodek Działaj Lokalnie we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce realizującą program „Działaj Lokalnie” finansowany przez Polsko Amerykańską Fundację Wolności ogłasza lokalny konkurs „Opowiedz…” 2017 skierowany do Grantobiorców X edycji Programu „Działaj Lokalnie”.
 
Konkurs ma na celu zachęcenie Grantobiorców tegorocznej edycji Programu „Działaj Lokalnie” do poszukiwania atrakcyjnych sposobów opisywania własnych DZIAŁAŃ i PROMOWANIA inicjatyw wspieranych w ramach realizowanych przedsięwzięć, a przez to ich wpływ na aktywizację lokalnej społeczności oraz na budowanie DOBRA WSPÓLNEGO !
Konkurs służy wyłonieniu, nagrodzeniu u promowaniu najlepszych przykładów twórczego przekazywania powstałych rezultatów oraz pozytywnych zmian, które zaszły w społecznościach w wyniku realizacji projektów grantowych w ramach Programu „Działaj Lokalnie” w formie krótkiego filmu lub reportażu multimedialnego.
Prace mogą być zgłaszane do jednej z czterech kategorii: „Człowiek”, „Miejsce”, „Motyw”, „Filmowy Produkt Projektu” i  będą oceniane przez komisję konkursową, w skład której będą wchodzić m. in. osoby zawodowo związane ze sztuką, komunikacją wizualną lub mediami, pod kątem zgodności z tematyką konkursu, atrakcyjności, przejrzystości i oryginalności, komunikatywności oraz estetyki.
 
Organizacje pozarządowe / grupy nieformalne chcące wziąć udział w konkursie zachęcamy do wypełnienia  
KARTY ZGŁOSZENIOWEJ DO KONKURSU do dnia 25 października 2017 r. do godziny 15:00  ( drogą e-mailową na adres m.szostek@warminskizakatek.com.pl  )
Dostarczenie kompletnych prac zgłaszanych do lokalnego etapu konkursu ustala się na dzień 15 grudnia 2017 r.
 
Dla Uczestników Konkursu będą zorganizowane BEZPŁATNE WARSZTATY FOTOGRAFOWANIA I FILMOWANIA (teoretyczne i praktyczne) – 30 października 2017 r. (termin może ulec zmianie z powodu warunków atmosferycznych)  r. co umożliwi lepsze przygotowanie do przygotowania pracy konkursowej oraz poszerzenia wiedzy w tej dziedzinie.
Nagrody czekają a zwycięskie prace zostaną przesłane Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce do ogólnopolskiego etapu konkursu.
Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się w Regulaminie.
Osoba do kontaktu: Monika Szóstek
e-mail. m.szostek@warminskizakatek.com.pl
tel.: 89 616 00 58
 
„OPOWIEDZ… I ZRÓB WRAŻENIE !”
 
 
Dokumenty konkursowe do pobrania:

SENIOR W RUCHU

2017-09-28 12:47:58

„Senior w ruchu” taki jest tytuł projektu realizowanego przez Inicjatywę Działaj Lokalnie AKTYWNI BEZ STRESU - fundusze na jego realizację zostały zapewnione przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności w ramach programu „Działaj Lokalnie” pod patronatem Lokalnej Grupy Działania „Warmiński Zakątek”.
 
Projekt kierowany jest dla osób w wieku 50+ odczuwających potrzebę ruchu, a także przywrócenia sprawności ciała w sposób kontrolowany i spokojny.
Organizowane warsztaty i zajęcia z jogi pozwoliły na wzmocnienie powiązań między ciałem a umysłem. Zajęcia są bardzo ciekawe, uczestnicy zadowoleni z efektów projektu, które wpływają zarówno na umysł jak i ciało. Wartością dodaną jest nawiązanie kontaktów i zbudowanie więzi międzyludzkich z osobami pochodzących z różnych miejscowości Gminy Dobre Miasto, borykającymi się z podobnymi problemami.
Dzięki takiej aktywności uczestnicy mogą inspirować inne osoby zamieszkałe w ich miejscowościach do podejmowania aktywnych działań w swoich środowiskach.

REALIZUJEMY SWOJE MARZENIA

2017-09-28 12:13:14

„Realizujemy swoje marzenia” to tytuł projektu realizowanego przez Dobromiejski Klub Sportowy, a fundusze na jego realizację zostały zapewnione przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Polsko – Amerykańską Fundację Wolności w ramach programu „Działaj Lokalnie” pod patronatem Lokalnej Grupy Działania „Warmiński Zakątek”.
Projekt skierowany jest na popularyzację zdrowego i aktywnego trybu życia i odpowiada
w głównej mierze na potrzeby naszej najmłodszej społeczności lokalnej, a także
na współdziałanie w zaspakajaniu zbiorowych potrzeb.

Pozyskane fundusze pozwoliły na zorganizowanie:
 • turnieju piłki nożnej, w którym wzięło udział około 400 dzieci, w czterech kategoriach wiekowych. W turnieju wzieli udział również rodzice oraz kibice
 • zajęć sportowych
 • warsztatów dla uczestników projektu na temat „Zdrowego i aktywnego trybu życia”. Warsztaty miały charakter otwarty.
Nasze działania pobudziły społeczność do działań na rzecz dobra wspólnego a przede wszystkim urozmaiciły sposób spędzania dnia codziennego. Urozmaiciły poprzez zdrowe, aktywne i wolne od używek spędzanie czasu wolnego.

DZIAŁAJ -MY LOKALNIE

2017-09-20 19:40:10

         Jeszcze w czerwcu w Dobrym Mieście podpisana została umowa dotacyjna tegorocznej edycji konkursu grantowego „Działaj

Lokalnie X” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Lokalną Grupę Działania „Warmiński Zakątek”
Za pośrednictwem Stowarzyszenia „Górowska Mała Ojczyzna” na terenie gminy realizowane są 2 projekty:
Grupa dzieci i młodzieży z Zielenicy uczestnicząca w projekcie z konkursu „Działaj Lokalnie” - „Rozruszajmy Zielenicę”.  Dziewczęta przedstawiły układy taneczne przygotowane w ramach zajęć z instruktorem. W trakcie spotkań w świetlicy wiejskiej w Zielenicy przygotowane zostały stroje, organizowane były spotkania przy ognisku, a także akcje plenerowe.
 
Projekt który dopiero nabiera rozpędu to „Kino pod gwiazdami w Lipnikach”. W ramach zadania zakupiono rzutnik oraz ekran, zaplanowano projekcje filmów w plenerze. Pogoda pokrzyżowała plany, jednak na świetlicy wiejskiej się nie próżnuje. Dzieci przygotowały podobizny swoich ulubionych filmowych bohaterów, postaci z bajek. W przygotowaniu jest Festiwal Filmowy w Lipnikach, z prawdziwym czerwonym dywanem oraz „ścianką” dla lokalnych „gwiazd”. Szykujemy się również do wyjazdu do Olsztyna do kina.
 
Życzymy powodzenia i dobrej zabawy przy dalszej  realizacji  projektów.
 

„ROWEREM ZDROWO I CIEKAWIE”

2017-09-20 18:44:25

Taki jest tytuł projektu realizowanego przez mieszkańców Rodnowa, a fundusze na jego realizację zostały zapewnione przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności w ramach programu „Działaj Lokalnie” pod patronatem Lokalnej Grupy Działania „Warmiński Zakątek”.
 
Projekt jest skierowany na popularyzację aktywnego stylu życia w formie uprawiania kolarstwa i ożywienia prowadzącej przez Rodnowo i pobliskie okolice trasy rowerowej nr 2. Otrzymane fundusze pozwoliły m.in. na zakup trzech rowerów łącznie z kaskami  i kamizelkami odblaskowymi i w ten sposób przy Domu Kultury w Rodnowie powstała wypożyczalnia rowerów, z której każdy może bezpłatnie  korzystać stosując się do odpowiedniego regulaminu. Rowery można też sobie zarezerwować telefoniczne pod numerami podanymi niżej. Jeśli ktoś będzie chciał skorzystać z rowerów, a przyjedzie samochodem – to przy ośrodku kultury jest parking.
 
Mieszkańcy Rodnowa już przetarli część szlaku rowerowego i wybrali się na wycieczkę na trasie Rodnowo-Kiersity-Wyręba-Tolko-Rodnowo, a pogoda była wyjątkowo jak na ten rok sprzyjająca. Przy okazji okazało się, że rowerem rzeczywiście jest ciekawiej .Otóż uczestnicy natrafili na trasie na grzyba-giganta o średnicy kapelusza blisko 70 cm i został uwieczniony na fotografii. Pędząc po drodze samochodem, takiego dziwa byśmy bez wątpienia nie zauważyli.
 
Projekt jest skierowany też do uczniów miejscowej szkoły i w najbliższych dniach odbędzie się tu pokaz ratownictwa medycznego oraz spotkanie ze znanym w okolicach kolarzem.
 
No a potem wszyscy chętni wyruszą na trasę przez Wojciechy i będą podziwiać okolice z perspektywy rowerzysty. Może znowu coś ciekawego odkryją ?

UROCZYSTE PODPISANE UMóW DOTACYJNYCH.

2017-06-22

W dniu 21 czerwca 2017 roku o godzinie 13:00 w Restauracji „Ranczo w Dolinie” odbyło się uroczyste podpisanie umów dotacyjnych tegorocznej edycji konkursu grantowego „Działaj Lokalnie X” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Lokalną Grupę Działania „Warmiński Zakątek”, a także podpisanie umów dotacyjnych programu mikrograntów FIO „Warmia Mazury Lokalnie 2”.

W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele stowarzyszeń, organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i instytucji użyczających osobowości prawnej, którzy otrzymali dofinansowanie i w sposób uroczysty podpisali umowy rozpoczynając realizację zadań.
Przed podpisaniem umów odbyło się szkolenie z zakresu zasad realizacji projektów, zwrócona została szczególna uwaga na najczęściej popełniane w zeszłorocznej edycji błędy
 i problemy.      
Łączna pula grantów przyznanych przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Lokalną Grupę Działania „Warmiński Zakątek” w Ramach programu „ Działaj Lokalnie X ” wynosi  55 000,00 zł. z czego 19 340,00 zł. to środki przeznaczone na ścieżkę tematyczną pod nazwą AKTYWNE ZDROWIE, a także środki na Fundusz Inicjatyw Obywatelskich wynosi 274.250,00 zł na cały obszar działania województwa warmińsko-mazurskiego.
Wszystkim grantobiorcom serdecznie gratulujemy i  życzymy, aby wszystkie założenia zostały zrealizowane.  

 

UROCZYSTE PODPISANE UMóW DOTACYJNYCH.

2017-06-20

Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek” jako Ośrodek Działaj Lokalnie serdecznie zaprasza wszystkich, którym udało się pozyskać dotację na projekty w ramach
Programu „ Działaj Lokalnie X”  na uroczyste podpisanie umów dotacyjnych
dnia 21 czerwca 2017 roku
o godzinie 13:00 w Restauracji Ranczo w Dolinie ul. Łużycka 44, 11-040 Dobre Miasto.

 
   Zapraszamy osoby realizujące działania oraz osoby wskazane jako upoważnione do zawierania umów z ramienia organizacji użyczającej osobowości prawnej:

Inicjatywa DL

Umowę podpisują: minimum 3 osoby z grupy nieformalnej wskazane we wniosku.

Grupa nieformalna z użyczeniem osobowości

Umowę podpisują: wszystkie 3 osoby z grupy nieformalnej oraz osoby upoważnione do podpisywania umów z ramienia organizacji pozarządowej zgodnie z KRS.

Organizacje pozarządowe, fundacje

Umowę podpisują: osoby reprezentujące organizację, fundacje wskazane w KRS.
 
   Podczas uroczystego podpisywania umów odbędzie się szkolenie Grantobiorców z zasad realizacji projektów, dokumentowania wydatków, a także z promocji i działań informacyjnych.

LISTY RANKINGOWE KONKURSU DZIAłAJ LOKALNIE X

2017-06-13

Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek” jako Ośrodek Działaj Lokalnie informuje, iż decyzją Komisji Konkursowej ds. oceny wniosków złożonych w ramach Programu „Działaj Lokalnie X” przyznanych zostało 21 dofinansowań projektów (z 38) na łączną kwotę 55 000,00 zł, w tym 19 340,00 zł w ramach ścieżki tematycznej pod nazwą AKTYWNE ZDROWIE.

 

Wasze projekty były bardzo ciekawe i wyjątkowe. Komisja Konkursowa przy podziale środków w najwyższym stopniu doceniła te działania, które angażują społeczną energię i dają dobry początek trwałych działań na rzecz dobra wspólnego. W związku z bardzo dużą popularnością konkursu niestety nie udało nam się  dofinansować wszystkich interesujących projektów, a dla tych, którzy złożyli najciekawsze propozycje nie mogliśmy zaproponować pełnych wnioskowanych dofinansowań.

W przypadku rezygnacji dofinansowania przez któregoś z wnioskodawców, nie dostarczenia          dokumentów niezbędnych do podpisania umowy w terminie lub stwierdzenia braku możliwości udzielenia dotacji   na etapie weryfikacji dokumentów rejestrowych i finansowych,  do podpisania umowy o dotację będą zapraszani wnioskodawcy z listy rezerwowej.

 

 

 

 

 

LISTA WNIOSKóW ODRZUCONYCH FORMALNIE

2017-05-24

informujemy, że po weryfikacji formalnej wniosków złożonych w ramach konkursu grantowego „Działaj Lokalnie X” zostało odrzuconych 8 wniosków, które nie spełniły podstawowych kryteriów dostępu do konkursu


Szczegółowa lista odrzuconych wniosków wraz z uzasadnieniem znajduje się tutaj

NABóR WNIOSKóW W RAMACH KONKURSU GRANTOWEGO „DZIAłAJ LOKALNIE X” – ZAKOŃCZONY

2017-04-27

 

Do 26 kwietnia br. organizacje pozarządowe i grupy nieformalne składały wnioski do konkursu grantowego „Działaj Lokalnie X”
 

Łącznie zostało złożonych46 wniosków.


OCENA FORMALNA WNIOSKÓW:

 • Wnioski, które zostaną odrzucone na etapie formalnym ze względu na niespełnienie kryteriów dostępu do programu – Wnioskodawcy otrzymają indywidualne informacje mailowe,
 • Wnioski, które będą wymagały uzupełnień/ poprawy – Wnioskodawcom zostaną wysłane informacje mailowe z dokładnym wskazaniem zakresu uzupełnienia i przywróceniem wniosków do poprawy.
 • Termin na uzupełnienie wniosku to 3 dni robocze liczone od dnia wysłania maila wskazanego do kontaktu we wniosku. Wnioski nie poprawione w terminie zostaną zablokowane w systemie i odrzucone z przyczyn formalnych.

 

OCENA MERYTORYCZNA WNIOSKÓW:

Od 25maja br.będzie dokonywana ocena merytoryczna wniosków poprawnych formalnie. Wnioski zostaną skierowane do Członków Komisji Grantowej.
Przypominamy, że łączna pula przeznaczona na granty w 2017 roku wynosi 55 000,00 złotych w tym 15 000,00 zł. przeznaczone na ścieżkę tematyczną pn. AKTYWNE ZDROWIE.

SPOTKANIA INFORMACYJNO-SZKOLENIOWE

2017-03-30

W związku z rozpoczęciem naboru wniosków w ramach Programu „Działaj Lokalnie X” Polsko -Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Lokalną Grupę Działania „Warmiński Zakątek”, serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkania informacyjno-szkoleniowe według niniejszego harmonogramu:

DATAGODZINAPROPONOWANE MIEJSCE SPOTKANIAPROWADZĄCA
29.03.2017 (środa) 11.00 – 12.00 Urząd Miejski Lidzbark Warmiński, ul. Świętochowskiego 14, 11-100 Lidzbark Warmiński Magdalena Mokańska
30.03.2017 (czwartek) 11.00 - 12.00 Urząd Gminy w Górowie Iławeckim ul. Tadeusza Kościuszki 11, 11-220 Górowo Iławeckie, Monika Szóstek
03.04.2017 (poniedziałek) 15.00 – 16.00 CKB - salon artystyczny ul. Górna 1A, 11-040 Dobre Miasto Magdalena Mokańska
RAMOWY PROGRAM
 1. Otwarcie spotkania informacyjnego.
 2. Główne cele Programu „Działaj Lokalnie X”.
 3. Zasady udziału w programie
 4. Kto może aplikować
 5. Ścieżka tematyczna
 6. Omówienie wniosku aplikacyjnego, kryteria oceny, umowa dotacji.
 7. Budżet przedsięwzięcia, księgowość, rozliczanie, sprawozdanie końcowe.
 8. Pozostałe ważne informacje
MATERIAŁY SZKOLENIOWE
 • Skrypt szkoleniowy
 • Długopis + notes

X EDYCJA DZIAŁAJ LOKALNIE ROZPOCZęTA!

2017-03-23

Lokalna Grupa Działania „ Warmiński Zakątek” jako Ośrodek Działaj Lokalnie we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce z dniem dzisiejszym (23 marca 2017 r.) ogłasza LOKALNY KONKURS GRANTOWY  Programu „Działaj Lokalnie X” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności. 

Celem  „Działaj Lokalnie” jest aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego. W X edycji Programu wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców i które służą pobudzeniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia. Program jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych (fundacji, stowarzyszeń) oraz grupach nieformalnych (mieszkańców, młodzieży), które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społeczności żyło się lepiej. W tegorocznej edycji poprzez uruchomienie ścieżki tematycznej pn. AKTYWNE ZDROWIEchcemy uruchomić w nas potrzebę ruchu i aktywności dla zdrowia! POTRZEBĘ RUCHU I AKTYWNOŚCI DLA ZDROWIA!Pula na ścieżkę tematyczną wynosi 15 000,00 zł., na pozostałe projekty 40 000,00 zł. z zastrzeżeniem, że pula środków na ścieżkę może ulec zmniejszeniu, w przypadku braku zainteresowania wnioskodawców, lub słabej jakości wniosków, składanych w ramach ścieżki tematycznej. 

Kto może wziąć udział w konkursie:

 • Organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną (np. fundacje, stowarzyszenia), z wyłączeniem funkcji skarbu państwa i ich oddziałów, fundacji utworzonych przez partie polityczne, stowarzyszeń samorządów lokalnych, Lokalnych Grup Działania i Lokalnych Grup Rybackich, Lokalnych Organizacji Turystycznych, związków towarzyszeń,
 • Zarejestrowane w ewidencji prowadzonej przez starostę stowarzyszenia zwykłe,
 • Oddziały terenowe organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną,
 • Grupy nieformalne, w których imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa, pod warunkiem, że działanie grupy nieformalnej nie pokrywają się z zadaniami działalności statutowej organizacji/instytucji udzielającej osobowości prawnej,
 • Grupy nieformalne, występujące z wnioskiem samodzielnie jako INICJATYWA DZIAŁAJ LOKALNIE

które:

 • mają siedzibę w gminach:  Bartoszyce, Bisztynek, Dobre Miasto, Dywity, Górowo Iławeckie,  Miasto Górowo Iławeckie, Jeziorany, Kiwity, Lidzbark Warmiński, Miasto Lidzbark Warmiński, Lubomino, Orneta.
 • planują prowadzić działania na terenie jednej z wymienionych gmin.

Na co można uzyskać dofinansowanie:

W ramach konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji na 3-6 miesięczne projekty, które:

 • zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,
 • wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
 • mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
 • przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności,
 • będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
 • będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.

Termin realizacji projektów:

Projekty trwające minimalnie 3 miesiące, a maksymalnie 6 miesięcy mogą być realizowane w okresie od dnia założenia wniosku w generatorze (na ryzyko Wnioskodawcy) do 31 grudnia 2017 r.

Koszty poniesione w ramach realizacji projektu kwalifikowalne są od momentu jego złożenia w generatorze

 

Warunki finansowania:

Kwota dofinansowania projektu ze środków Programu „Działaj Lokalnie X”  nie może przekraczać 6.000 zł. Do wnioskowanej kwoty ubiegający się o grant musi dołożyć wkład własny w wysokości minimum 25% wartości dotacji (z czego min. 5% w postaci finansowej (wymaganie pozyskania wkładu finansowego nie dotyczy Inicjatywy Działaj Lokalnie), pozostała część (20%) w postaci wkładu usługowego, rzeczowego lub pracy wolontariuszy).

WAŻNE ! 

 • W konkursie nie będą kwalifikowane działania akcyjne i jednorazowe wydarzenia (trwające krócej niż 3 miesiące).
 • Do konkursu można składać nieograniczoną liczbę wniosków, jednak jeden realizator będzie mógł dostać dofinansowanie na realizację najwyżej jednego projektu.
 • Grupa nieformalna składająca wniosek jako Inicjatywa Działaj Lokalnie powinna przed złożeniem wniosku skonsultować  ten fakt z Ośrodkiem Działaj Lokalnie (Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek”).

Wnioski można składać do 26 kwietnia 2017 r. wyłącznie za pomocą generatora wniosków dostępnego na stronie www.system.dzialajlokalnie.pl oraz http://warminskizakatek.com.pl/dzialaj/

 


*Szczegółowe zasady przyznawania dotacji znajdują się w Regulaminie konkursu grantowego „Działaj Lokalnie X”

Wszystkie osoby zainteresowane pomocą przy wypełnianiu wniosku w wersji elektronicznej mogą zgłosić nam taką potrzebę. Jesteśmy do Państwa dyspozycji podczas konsultacji. (po uprzednim ustaleniu terminu)

Dodatkowe informacje na temat konkursu realizowanego w ramach „Działaj Lokalnie X” można uzyskać:

Ośrodek Działaj Lokalnie - Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek”
ul. Grunwaldzka 6
11-040 Dobre Miasto
Tel./fax +48 89 616 00 58
e-mail:
warminskizakatek@wp.pl

 m.szostek@warminskizakatek.com.pl
Osoba do kontaktu: Monika Szóstek


DOKUMENTY DO POBRANIA: 

 

OGŁOSZENIE PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE 2019

2019-05-07 15:17:30

 
 • Masz pomysł, który odpowiada na konkretne potrzeby mieszkańców?
 • Ważne jest dla Ciebie dobro wspólne ?
 • Masz grupę, z którą realizujesz swoje pasje?
 • Działasz w młodej organizacji pozarządowej?
 • Chcesz zrobić coś dla swojej społeczności?
 
NIE PRZEGAP SWOJEJ SZANSY  ! 


ZGŁOŚ swój pomysł do tegorocznej edycji programu Działaj Lokalnie.
 
Lokalna Grupa Działania „ Warmiński Zakątek” jako Ośrodek Działaj Lokalnie we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce z dniem dzisiejszym (7 maja 2019 r.) ogłasza LOKALNY KONKURS GRANTOWY Programu „Działaj Lokalnie” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności. 
W ramach Programu „Działaj Lokalnie” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia. W rezultacie podejmowane działania mają przyczyniać się do budowania lokalnego kapitału społecznego. Program jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

Po raz kolejny  poprzez uruchomienie ścieżki tematycznej pn. AKTYWNE ZDROWIE – chcemy uruchomić w nas potrzebę ruchu i aktywności dla zdrowia! POTRZEBĘ RUCHU I AKTYWNOŚCI DLA ZDROWIA! Pula na ścieżkę tematyczną wynosi 15 000,00 zł., na pozostałe projekty 40 000,00 zł. z zastrzeżeniem, że pula środków na ścieżkę może ulec zmniejszeniu, w przypadku braku zainteresowania wnioskodawców, lub słabej jakości wniosków, składanych w ramach ścieżki tematycznej. 
 
Kto może wziąć udział w konkursie?  Na co można uzyskać dofinansowanie?  Termin realizacji projektów?  - Szczegółowe zasady przyznawania dotacji znajdują się w Regulaminie konkursu grantowego „Działaj Lokalnie”
 
Maksymalna kwota dofinansowania: 6 000,00 zł.
Nabór wniosków 7 maja 2019 – 8 czerwca 2019 wyłącznie przez generator wniosków dostępny na stronie internetowej: www.system.dzialajlokalnie.pl
Wszystkie osoby zainteresowane pomocą przy wypełnianiu wniosku w wersji elektronicznej mogą zgłosić nam taką potrzebę. Jesteśmy do Państwa dyspozycji podczas konsultacji. (po uprzednim ustaleniu terminu)
Ośrodek Działaj Lokalnie – Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek”
Ośrodek Działaj Lokalnie – Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek”
ul. Grunwaldzka 6
11-040 Dobre Miasto
Tel./fax +48 89 616 00 58

e-mail: warminskizakatek@wp.pl lub i.sztremer@warminskizakatek.com.pl
Osoba do kontaktu: Izabela Sztremer
 

DOKUMENTY DO POBRANIA: 

MAMY POMPONIARY

2018-01-23 06:55:03

   Projekt pn. „Mamy Pomponiary” realizowany przez Ochotniczą Straż Pożarną w Tuławkach polegał na aktywności fizycznej ale w zupełnie innej formie. Panie uczestniczyły w zajęciach tanecznych cheerleaders i  latino solo oraz trenowały na urządzeniach siłowni zewnętrznej. Ćwiczyłyśmy rozciągania , figury i  układy taneczne. Nauczyłyśmy się poruszać z gracją , kręcić biodrami , wytrenowałyśmy w sobie poczucie rytmu , a przede wszystkim dzięki projektowi czujemy się bardziej kobieco.
   Wiemy, że projekt przyczynił się do naszej wewnętrznej przemiany. Nie boimy się ani nie krępujemy występować przed szerszą publicznością, nie wstydzimy się swojego ciała i swoich niedoskonałości.  W projekcie wzięły udział Panie w wieku od 16 do 62 lat. Działając w grupie pod okiem profesjonalnych tancerek i instruktorek motywowałyśmy się nawzajem i dałyśmy radę. Na letnie zajęcia, które odbywały się na naszym boisku , przyjeżdżały panie z okolicznych miejscowości. Zorganizowałyśmy nawet 2 godzinny maraton taneczny zakończony ogniskiem. Nasza grupa w tym momencie stanowi ciekawą ofertę na uświetnianie różnych wydarzeń .
   Mamy za sobą 3 duże występy: na festynie wiejskim w Tuławkach , Porze na Seniora oraz zorganizowałyśmy Dzień Chłopaka , na którym byłyśmy główną atrakcją. Jesteśmy z tego bardzo dumne i jest nam miło, że inni tak ciepło nas odbierają. Chcemy swoją przygodę z tańcem nadal kontynuować. W otoczeniu widzimy jeszcze osoby, które mają chęć się do nas przyłączyć i razem z nami trenować. Jesteśmy pewne , że dzięki realizacji tego Projektu powstał jedyny w swoim rodzaju zespół taneczny . Dzięki tym zajęciom  bardzo się ze sobą zintegrowałyśmy. Działania stały się możliwe dzięki funduszom pozyskanym w ramach Programu „Działaj Lokalnie X” realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Polsko – Amerykańską Fundację Wolności i  Lokalną Grupę Działania „Warmiński Zakątek”.

POZNAJ SWÓJ REGION I WYGRAJ ZDROWIE

2017-12-20 16:32:14

Z końcem listopada 2017 zakończyliśmy realizację projektu
POZNAJ SWÓJ REGION I WYGRAJ ZDROWIE
dofinansowanego w ramach programu „Działaj Lokalnie” X Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Lokalną Grupę Działania  „Warmiński Zakątek”.
          Głównym celem projektu była realizacja potrzeb aktywnego spędzania czasu sprzyjającego poprawie kondycji fizycznej i zdrowia mieszkańców Sętala. Chcieliśmy pomóc tym, którzy próbują zerwać z siedzącym trybem życia i pokazać mieszkańcom, że różnorodne formy aktywności fizycznej pod fachowym okiem instruktora zapobiegają wielu problemom zdrowotnym.

W związku z tym kładliśmy nacisk na:
 • ukształtowanie nawyku aktywności fizycznej,
 • poznanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych Sętala i okolic,
 • rozwijanie umiejętności współpracy między mieszkańcami wsi dla osiągnięcia wspólnych korzyści,
 • umiejętność organizowania czasu wolnego w trosce o zdrowie.

       W czerwcu 2017 roku przygotowaliśmy materiały promujące i przeprowadziliśmy rekrutację.  W okresie od 01.07.2017r. do 30.11.2017r. odbyły się zajęcia w ramach różnych aktywności rekreacyjno-sportowych:
 1. Zajęcia zumby z instruktorem - 2 godziny tygodniowo w ciągu 10 tygodni.
 2. Marsze z kijkami nordic walking na świeżym powietrzu po drogach gruntowych w okolicy Sętala.
 3. Wakacyjne rozgrywki siatkówki plażowej.
 4. Rozgrywki tenisa stołowego od września do listopada w tym turniej o puchar Prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Sętala.
 5. Podsumowanie projektu z wystawą fotograficzną odbyło się 3 grudnia 2017 w Sętalu w czasie imprezy mikołajkowej.
       Członkowie Stowarzyszenia organizują wiele innych zajęć integracyjnych  i rekreacyjno-sportowych nie ujętych w/w projekcie np. rajdy rowerowe, spływy kajakowe czy zimowe wyjazdy na narty. Zapraszamy wszystkich chętnych do wspólnej zabawy i aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu o każdej porze roku.

NOWE DZIAłANIE – NOWE OGRODZENIE

2017-10-25 11:11:06

Zakończyły się prace nad budową ogrodzenia cmentarza w Babiaku. Pomysłodawcą oraz wnioskodawcą projektu pod nazwą „Babiak – nasza wieś” było Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Babiak.
Całość prac została wykonana przez mieszkańców wsi Babiak, Drwęca, Miejska Wola, Kaszuny, Stabunity w formie wolontariatu. Ważną kwestią projektu była integracja lokalnego społeczeństwa i wspólna praca na rzecz wsi i poprawy jej estetyki. Zaangażowanie społeczności ma na celu nawiązanie bliższych kontaktów pomiędzy mieszkańcami samego Babiaka, a także mieszkańcami Babiaka i sąsiednich wsi
Przedsięwzięcie sfinansowane w ramach Programu „Działaj Lokalnie X” realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Polsko – Amerykańską Fundację Wolności i Lokalną Grupę Działania „Warmiński Zakątek”.
Całkowita wartość projektu wynosiła 6 880,00 zł. z czego dofinansowanie z Ośrodka Działaj Lokalnie wynosiło 4400,00zł, wkład finansowy stowarzyszenia wyniósł 230,00 zł, a 2 250,00 zł stanowił wkład pracy wolontariuszy. Głównym założeniem było przeprowadzenie prac mających na celu poprawę estetyki cmentarza parafialnego w Babiaku. Wykonane zostało ogrodzenie z przęseł metalowych mocowanych na słupkach metalowych. Potrzebne materiały takie jak żwir, ciągniki, zagęszczarka zostały bezpłatnie użyczone przez mieszkańców Babiaku.

MALUCHY DECYDUJĄ

2017-10-25 11:05:19

Projekt pn. „MALUCHY DECYDUJĄ” realizowany przez Stowarzyszenie „Aktywna Warmia” skierowany był do dzieci w wieku przedszkolnym z Dobrego Miasta, w tym do dzieci uczęszczających do Przedszkola Niepublicznego "Jaś i Małgosia" w Dobrym Mieście. 
Dzieci w wieku przedszkolnym cechują się dużą potrzebą ruchu. Optymalnym jest aby realizowały tę naturalną potrzebę na świeżym powietrzu. Wiek przedszkolny jest również dobrym czasem żeby zacząć uczyć je działań obywatelskich, demokratycznych, pracy na rzecz dobra wspólnego oraz działań prospołecznych, a w tym projekcie to dzieci podejmowały decyzję na jakim urządzeniu chciałyby się bawić, same zaprojektowały przestrzeń na świeżym powietrzu oraz brały udział w pracach porządkujących teren przeznaczony pod miejsce zabawy.
Realizując projekt, osiągnięto jego główny cel, którym była: Nauka współdecydowania i praca na rzecz dobra wspólnego.
Dobrem wspólnym jest wydzielone miejsce do zabaw ruchowych na świeżym powietrzu zaprojektowane przez dzieci oraz częściowo w miarę możliwości przez nie wykonane.
Działania rozpoczęły się cyklem zajęć dydaktycznych i ruchowych, które były prowadzone w użyczonym pomieszczeniu obiektu Przedszkola Niepublicznego "Jaś i Małgosia" w Dobrym Mieście:
Działania stały się możliwe dzięki funduszom pozyskanym w ramach Programu „Działaj Lokalnie X” realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Polsko – Amerykańską Fundację Wolności i  Lokalną Grupę Działania „Warmiński Zakątek”.

„BEZPIECZNY, PRZYJAZNY RAJ DLA DZIECI NA OSIEDLU ZYDLąG W LIDZBARKU WARMIńSKIM”

2017-10-02 10:41:58

„Bezpieczny, przyjazny raj dla dzieci na osiedlu Zydląg w Lidzbarku Warmińskim” -  tytuł projektu realizowanego przez Inicjatywę Działaj Lokalnie Aktywny Zydląg, którego celem był zakup nowych zabawek - sprężynowca oraz ścianki wspinaczkowej na plac zabaw przy ulicy Konarskiego w Lidzbarku Warmińskim. Sfinansowanie urządzeń stało się możliwe dzięki funduszom pozyskanym w ramach Programu „Działaj Lokalnie X” realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Polsko – Amerykańską Fundację Wolności i  Lokalną Grupę Działania „Warmiński Zakątek”.
 
Głównym celem projektu było stworzenie miejsca przyjaznego i bezpiecznego dla najmłodszego społeczeństwa. Maluchy zyskały miejsce w którym mogą trenować nie tylko swoje ciało, ale również umiejętności społeczne polegające na nauce współpracy, kreatywności i współzawodnictwa. Dzieci poznały nie tylko zasady współżycia w grupie ale też lepiej zrozumiały własne możliwości.
 
Wspólną zabawę umilił zaproszony klaun, a dzieciaki zajadały się watą cukrową, chętnie korzystając z nowych zabawek. Był to również czas integracji i wielu zabaw na świeżym powietrzu, Pomalowane buźki i uśmiechy na twarzach pociech oraz dorosłych to dowód na świetną zabawę.

"OPOWIEDZ..." 2017

2017-10-01 14:05:20

Lokalna Grupa Działania "Warmiński Zakątek" jako Ośrodek Działaj Lokalnie we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce realizującą program „Działaj Lokalnie” finansowany przez Polsko Amerykańską Fundację Wolności ogłasza lokalny konkurs „Opowiedz…” 2017 skierowany do Grantobiorców X edycji Programu „Działaj Lokalnie”.
 
Konkurs ma na celu zachęcenie Grantobiorców tegorocznej edycji Programu „Działaj Lokalnie” do poszukiwania atrakcyjnych sposobów opisywania własnych DZIAŁAŃ i PROMOWANIA inicjatyw wspieranych w ramach realizowanych przedsięwzięć, a przez to ich wpływ na aktywizację lokalnej społeczności oraz na budowanie DOBRA WSPÓLNEGO !
Konkurs służy wyłonieniu, nagrodzeniu u promowaniu najlepszych przykładów twórczego przekazywania powstałych rezultatów oraz pozytywnych zmian, które zaszły w społecznościach w wyniku realizacji projektów grantowych w ramach Programu „Działaj Lokalnie” w formie krótkiego filmu lub reportażu multimedialnego.
Prace mogą być zgłaszane do jednej z czterech kategorii: „Człowiek”, „Miejsce”, „Motyw”, „Filmowy Produkt Projektu” i  będą oceniane przez komisję konkursową, w skład której będą wchodzić m. in. osoby zawodowo związane ze sztuką, komunikacją wizualną lub mediami, pod kątem zgodności z tematyką konkursu, atrakcyjności, przejrzystości i oryginalności, komunikatywności oraz estetyki.
 
Organizacje pozarządowe / grupy nieformalne chcące wziąć udział w konkursie zachęcamy do wypełnienia  
KARTY ZGŁOSZENIOWEJ DO KONKURSU do dnia 25 października 2017 r. do godziny 15:00  ( drogą e-mailową na adres m.szostek@warminskizakatek.com.pl  )
Dostarczenie kompletnych prac zgłaszanych do lokalnego etapu konkursu ustala się na dzień 15 grudnia 2017 r.
 
Dla Uczestników Konkursu będą zorganizowane BEZPŁATNE WARSZTATY FOTOGRAFOWANIA I FILMOWANIA (teoretyczne i praktyczne) – 30 października 2017 r. (termin może ulec zmianie z powodu warunków atmosferycznych)  r. co umożliwi lepsze przygotowanie do przygotowania pracy konkursowej oraz poszerzenia wiedzy w tej dziedzinie.
Nagrody czekają a zwycięskie prace zostaną przesłane Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce do ogólnopolskiego etapu konkursu.
Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się w Regulaminie.
Osoba do kontaktu: Monika Szóstek
e-mail. m.szostek@warminskizakatek.com.pl
tel.: 89 616 00 58
 
„OPOWIEDZ… I ZRÓB WRAŻENIE !”
 
 
Dokumenty konkursowe do pobrania:

SENIOR W RUCHU

2017-09-28 12:47:58

„Senior w ruchu” taki jest tytuł projektu realizowanego przez Inicjatywę Działaj Lokalnie AKTYWNI BEZ STRESU - fundusze na jego realizację zostały zapewnione przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności w ramach programu „Działaj Lokalnie” pod patronatem Lokalnej Grupy Działania „Warmiński Zakątek”.
 
Projekt kierowany jest dla osób w wieku 50+ odczuwających potrzebę ruchu, a także przywrócenia sprawności ciała w sposób kontrolowany i spokojny.
Organizowane warsztaty i zajęcia z jogi pozwoliły na wzmocnienie powiązań między ciałem a umysłem. Zajęcia są bardzo ciekawe, uczestnicy zadowoleni z efektów projektu, które wpływają zarówno na umysł jak i ciało. Wartością dodaną jest nawiązanie kontaktów i zbudowanie więzi międzyludzkich z osobami pochodzących z różnych miejscowości Gminy Dobre Miasto, borykającymi się z podobnymi problemami.
Dzięki takiej aktywności uczestnicy mogą inspirować inne osoby zamieszkałe w ich miejscowościach do podejmowania aktywnych działań w swoich środowiskach.

REALIZUJEMY SWOJE MARZENIA

2017-09-28 12:13:14

„Realizujemy swoje marzenia” to tytuł projektu realizowanego przez Dobromiejski Klub Sportowy, a fundusze na jego realizację zostały zapewnione przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Polsko – Amerykańską Fundację Wolności w ramach programu „Działaj Lokalnie” pod patronatem Lokalnej Grupy Działania „Warmiński Zakątek”.
Projekt skierowany jest na popularyzację zdrowego i aktywnego trybu życia i odpowiada
w głównej mierze na potrzeby naszej najmłodszej społeczności lokalnej, a także
na współdziałanie w zaspakajaniu zbiorowych potrzeb.

Pozyskane fundusze pozwoliły na zorganizowanie:
 • turnieju piłki nożnej, w którym wzięło udział około 400 dzieci, w czterech kategoriach wiekowych. W turnieju wzieli udział również rodzice oraz kibice
 • zajęć sportowych
 • warsztatów dla uczestników projektu na temat „Zdrowego i aktywnego trybu życia”. Warsztaty miały charakter otwarty.
Nasze działania pobudziły społeczność do działań na rzecz dobra wspólnego a przede wszystkim urozmaiciły sposób spędzania dnia codziennego. Urozmaiciły poprzez zdrowe, aktywne i wolne od używek spędzanie czasu wolnego.

DZIAŁAJ -MY LOKALNIE

2017-09-20 19:40:10

         Jeszcze w czerwcu w Dobrym Mieście podpisana została umowa dotacyjna tegorocznej edycji konkursu grantowego „Działaj

Lokalnie X” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Lokalną Grupę Działania „Warmiński Zakątek”
Za pośrednictwem Stowarzyszenia „Górowska Mała Ojczyzna” na terenie gminy realizowane są 2 projekty:
Grupa dzieci i młodzieży z Zielenicy uczestnicząca w projekcie z konkursu „Działaj Lokalnie” - „Rozruszajmy Zielenicę”.  Dziewczęta przedstawiły układy taneczne przygotowane w ramach zajęć z instruktorem. W trakcie spotkań w świetlicy wiejskiej w Zielenicy przygotowane zostały stroje, organizowane były spotkania przy ognisku, a także akcje plenerowe.
 
Projekt który dopiero nabiera rozpędu to „Kino pod gwiazdami w Lipnikach”. W ramach zadania zakupiono rzutnik oraz ekran, zaplanowano projekcje filmów w plenerze. Pogoda pokrzyżowała plany, jednak na świetlicy wiejskiej się nie próżnuje. Dzieci przygotowały podobizny swoich ulubionych filmowych bohaterów, postaci z bajek. W przygotowaniu jest Festiwal Filmowy w Lipnikach, z prawdziwym czerwonym dywanem oraz „ścianką” dla lokalnych „gwiazd”. Szykujemy się również do wyjazdu do Olsztyna do kina.
 
Życzymy powodzenia i dobrej zabawy przy dalszej  realizacji  projektów.
 

„ROWEREM ZDROWO I CIEKAWIE”

2017-09-20 18:44:25

Taki jest tytuł projektu realizowanego przez mieszkańców Rodnowa, a fundusze na jego realizację zostały zapewnione przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności w ramach programu „Działaj Lokalnie” pod patronatem Lokalnej Grupy Działania „Warmiński Zakątek”.
 
Projekt jest skierowany na popularyzację aktywnego stylu życia w formie uprawiania kolarstwa i ożywienia prowadzącej przez Rodnowo i pobliskie okolice trasy rowerowej nr 2. Otrzymane fundusze pozwoliły m.in. na zakup trzech rowerów łącznie z kaskami  i kamizelkami odblaskowymi i w ten sposób przy Domu Kultury w Rodnowie powstała wypożyczalnia rowerów, z której każdy może bezpłatnie  korzystać stosując się do odpowiedniego regulaminu. Rowery można też sobie zarezerwować telefoniczne pod numerami podanymi niżej. Jeśli ktoś będzie chciał skorzystać z rowerów, a przyjedzie samochodem – to przy ośrodku kultury jest parking.
 
Mieszkańcy Rodnowa już przetarli część szlaku rowerowego i wybrali się na wycieczkę na trasie Rodnowo-Kiersity-Wyręba-Tolko-Rodnowo, a pogoda była wyjątkowo jak na ten rok sprzyjająca. Przy okazji okazało się, że rowerem rzeczywiście jest ciekawiej .Otóż uczestnicy natrafili na trasie na grzyba-giganta o średnicy kapelusza blisko 70 cm i został uwieczniony na fotografii. Pędząc po drodze samochodem, takiego dziwa byśmy bez wątpienia nie zauważyli.
 
Projekt jest skierowany też do uczniów miejscowej szkoły i w najbliższych dniach odbędzie się tu pokaz ratownictwa medycznego oraz spotkanie ze znanym w okolicach kolarzem.
 
No a potem wszyscy chętni wyruszą na trasę przez Wojciechy i będą podziwiać okolice z perspektywy rowerzysty. Może znowu coś ciekawego odkryją ?

UROCZYSTE PODPISANE UMóW DOTACYJNYCH.

2017-06-22

W dniu 21 czerwca 2017 roku o godzinie 13:00 w Restauracji „Ranczo w Dolinie” odbyło się uroczyste podpisanie umów dotacyjnych tegorocznej edycji konkursu grantowego „Działaj Lokalnie X” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Lokalną Grupę Działania „Warmiński Zakątek”, a także podpisanie umów dotacyjnych programu mikrograntów FIO „Warmia Mazury Lokalnie 2”.

W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele stowarzyszeń, organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i instytucji użyczających osobowości prawnej, którzy otrzymali dofinansowanie i w sposób uroczysty podpisali umowy rozpoczynając realizację zadań.
Przed podpisaniem umów odbyło się szkolenie z zakresu zasad realizacji projektów, zwrócona została szczególna uwaga na najczęściej popełniane w zeszłorocznej edycji błędy
 i problemy.      
Łączna pula grantów przyznanych przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Lokalną Grupę Działania „Warmiński Zakątek” w Ramach programu „ Działaj Lokalnie X ” wynosi  55 000,00 zł. z czego 19 340,00 zł. to środki przeznaczone na ścieżkę tematyczną pod nazwą AKTYWNE ZDROWIE, a także środki na Fundusz Inicjatyw Obywatelskich wynosi 274.250,00 zł na cały obszar działania województwa warmińsko-mazurskiego.
Wszystkim grantobiorcom serdecznie gratulujemy i  życzymy, aby wszystkie założenia zostały zrealizowane.  

 

UROCZYSTE PODPISANE UMóW DOTACYJNYCH.

2017-06-20

Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek” jako Ośrodek Działaj Lokalnie serdecznie zaprasza wszystkich, którym udało się pozyskać dotację na projekty w ramach
Programu „ Działaj Lokalnie X”  na uroczyste podpisanie umów dotacyjnych
dnia 21 czerwca 2017 roku
o godzinie 13:00 w Restauracji Ranczo w Dolinie ul. Łużycka 44, 11-040 Dobre Miasto.

 
   Zapraszamy osoby realizujące działania oraz osoby wskazane jako upoważnione do zawierania umów z ramienia organizacji użyczającej osobowości prawnej:

Inicjatywa DL

Umowę podpisują: minimum 3 osoby z grupy nieformalnej wskazane we wniosku.

Grupa nieformalna z użyczeniem osobowości

Umowę podpisują: wszystkie 3 osoby z grupy nieformalnej oraz osoby upoważnione do podpisywania umów z ramienia organizacji pozarządowej zgodnie z KRS.

Organizacje pozarządowe, fundacje

Umowę podpisują: osoby reprezentujące organizację, fundacje wskazane w KRS.
 
   Podczas uroczystego podpisywania umów odbędzie się szkolenie Grantobiorców z zasad realizacji projektów, dokumentowania wydatków, a także z promocji i działań informacyjnych.

LISTY RANKINGOWE KONKURSU DZIAłAJ LOKALNIE X

2017-06-13

Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek” jako Ośrodek Działaj Lokalnie informuje, iż decyzją Komisji Konkursowej ds. oceny wniosków złożonych w ramach Programu „Działaj Lokalnie X” przyznanych zostało 21 dofinansowań projektów (z 38) na łączną kwotę 55 000,00 zł, w tym 19 340,00 zł w ramach ścieżki tematycznej pod nazwą AKTYWNE ZDROWIE.

 

Wasze projekty były bardzo ciekawe i wyjątkowe. Komisja Konkursowa przy podziale środków w najwyższym stopniu doceniła te działania, które angażują społeczną energię i dają dobry początek trwałych działań na rzecz dobra wspólnego. W związku z bardzo dużą popularnością konkursu niestety nie udało nam się  dofinansować wszystkich interesujących projektów, a dla tych, którzy złożyli najciekawsze propozycje nie mogliśmy zaproponować pełnych wnioskowanych dofinansowań.

W przypadku rezygnacji dofinansowania przez któregoś z wnioskodawców, nie dostarczenia          dokumentów niezbędnych do podpisania umowy w terminie lub stwierdzenia braku możliwości udzielenia dotacji   na etapie weryfikacji dokumentów rejestrowych i finansowych,  do podpisania umowy o dotację będą zapraszani wnioskodawcy z listy rezerwowej.

 

 

 

 

 

LISTA WNIOSKóW ODRZUCONYCH FORMALNIE

2017-05-24

informujemy, że po weryfikacji formalnej wniosków złożonych w ramach konkursu grantowego „Działaj Lokalnie X” zostało odrzuconych 8 wniosków, które nie spełniły podstawowych kryteriów dostępu do konkursu


Szczegółowa lista odrzuconych wniosków wraz z uzasadnieniem znajduje się tutaj

NABóR WNIOSKóW W RAMACH KONKURSU GRANTOWEGO „DZIAłAJ LOKALNIE X” – ZAKOŃCZONY

2017-04-27

 

Do 26 kwietnia br. organizacje pozarządowe i grupy nieformalne składały wnioski do konkursu grantowego „Działaj Lokalnie X”
 

Łącznie zostało złożonych46 wniosków.


OCENA FORMALNA WNIOSKÓW:

 • Wnioski, które zostaną odrzucone na etapie formalnym ze względu na niespełnienie kryteriów dostępu do programu – Wnioskodawcy otrzymają indywidualne informacje mailowe,
 • Wnioski, które będą wymagały uzupełnień/ poprawy – Wnioskodawcom zostaną wysłane informacje mailowe z dokładnym wskazaniem zakresu uzupełnienia i przywróceniem wniosków do poprawy.
 • Termin na uzupełnienie wniosku to 3 dni robocze liczone od dnia wysłania maila wskazanego do kontaktu we wniosku. Wnioski nie poprawione w terminie zostaną zablokowane w systemie i odrzucone z przyczyn formalnych.

 

OCENA MERYTORYCZNA WNIOSKÓW:

Od 25maja br.będzie dokonywana ocena merytoryczna wniosków poprawnych formalnie. Wnioski zostaną skierowane do Członków Komisji Grantowej.
Przypominamy, że łączna pula przeznaczona na granty w 2017 roku wynosi 55 000,00 złotych w tym 15 000,00 zł. przeznaczone na ścieżkę tematyczną pn. AKTYWNE ZDROWIE.

SPOTKANIA INFORMACYJNO-SZKOLENIOWE

2017-03-30

W związku z rozpoczęciem naboru wniosków w ramach Programu „Działaj Lokalnie X” Polsko -Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Lokalną Grupę Działania „Warmiński Zakątek”, serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkania informacyjno-szkoleniowe według niniejszego harmonogramu:

DATAGODZINAPROPONOWANE MIEJSCE SPOTKANIAPROWADZĄCA
29.03.2017 (środa) 11.00 – 12.00 Urząd Miejski Lidzbark Warmiński, ul. Świętochowskiego 14, 11-100 Lidzbark Warmiński Magdalena Mokańska
30.03.2017 (czwartek) 11.00 - 12.00 Urząd Gminy w Górowie Iławeckim ul. Tadeusza Kościuszki 11, 11-220 Górowo Iławeckie, Monika Szóstek
03.04.2017 (poniedziałek) 15.00 – 16.00 CKB - salon artystyczny ul. Górna 1A, 11-040 Dobre Miasto Magdalena Mokańska
RAMOWY PROGRAM
 1. Otwarcie spotkania informacyjnego.
 2. Główne cele Programu „Działaj Lokalnie X”.
 3. Zasady udziału w programie
 4. Kto może aplikować
 5. Ścieżka tematyczna
 6. Omówienie wniosku aplikacyjnego, kryteria oceny, umowa dotacji.
 7. Budżet przedsięwzięcia, księgowość, rozliczanie, sprawozdanie końcowe.
 8. Pozostałe ważne informacje
MATERIAŁY SZKOLENIOWE
 • Skrypt szkoleniowy
 • Długopis + notes

X EDYCJA DZIAŁAJ LOKALNIE ROZPOCZęTA!

2017-03-23

Lokalna Grupa Działania „ Warmiński Zakątek” jako Ośrodek Działaj Lokalnie we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce z dniem dzisiejszym (23 marca 2017 r.) ogłasza LOKALNY KONKURS GRANTOWY  Programu „Działaj Lokalnie X” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności. 

Celem  „Działaj Lokalnie” jest aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego. W X edycji Programu wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców i które służą pobudzeniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia. Program jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych (fundacji, stowarzyszeń) oraz grupach nieformalnych (mieszkańców, młodzieży), które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społeczności żyło się lepiej. W tegorocznej edycji poprzez uruchomienie ścieżki tematycznej pn. AKTYWNE ZDROWIEchcemy uruchomić w nas potrzebę ruchu i aktywności dla zdrowia! POTRZEBĘ RUCHU I AKTYWNOŚCI DLA ZDROWIA!Pula na ścieżkę tematyczną wynosi 15 000,00 zł., na pozostałe projekty 40 000,00 zł. z zastrzeżeniem, że pula środków na ścieżkę może ulec zmniejszeniu, w przypadku braku zainteresowania wnioskodawców, lub słabej jakości wniosków, składanych w ramach ścieżki tematycznej. 

Kto może wziąć udział w konkursie:

 • Organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną (np. fundacje, stowarzyszenia), z wyłączeniem funkcji skarbu państwa i ich oddziałów, fundacji utworzonych przez partie polityczne, stowarzyszeń samorządów lokalnych, Lokalnych Grup Działania i Lokalnych Grup Rybackich, Lokalnych Organizacji Turystycznych, związków towarzyszeń,
 • Zarejestrowane w ewidencji prowadzonej przez starostę stowarzyszenia zwykłe,
 • Oddziały terenowe organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną,
 • Grupy nieformalne, w których imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa, pod warunkiem, że działanie grupy nieformalnej nie pokrywają się z zadaniami działalności statutowej organizacji/instytucji udzielającej osobowości prawnej,
 • Grupy nieformalne, występujące z wnioskiem samodzielnie jako INICJATYWA DZIAŁAJ LOKALNIE

które:

 • mają siedzibę w gminach:  Bartoszyce, Bisztynek, Dobre Miasto, Dywity, Górowo Iławeckie,  Miasto Górowo Iławeckie, Jeziorany, Kiwity, Lidzbark Warmiński, Miasto Lidzbark Warmiński, Lubomino, Orneta.
 • planują prowadzić działania na terenie jednej z wymienionych gmin.

Na co można uzyskać dofinansowanie:

W ramach konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji na 3-6 miesięczne projekty, które:

 • zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,
 • wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
 • mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
 • przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności,
 • będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
 • będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.

Termin realizacji projektów:

Projekty trwające minimalnie 3 miesiące, a maksymalnie 6 miesięcy mogą być realizowane w okresie od dnia założenia wniosku w generatorze (na ryzyko Wnioskodawcy) do 31 grudnia 2017 r.

Koszty poniesione w ramach realizacji projektu kwalifikowalne są od momentu jego złożenia w generatorze

 

Warunki finansowania:

Kwota dofinansowania projektu ze środków Programu „Działaj Lokalnie X”  nie może przekraczać 6.000 zł. Do wnioskowanej kwoty ubiegający się o grant musi dołożyć wkład własny w wysokości minimum 25% wartości dotacji (z czego min. 5% w postaci finansowej (wymaganie pozyskania wkładu finansowego nie dotyczy Inicjatywy Działaj Lokalnie), pozostała część (20%) w postaci wkładu usługowego, rzeczowego lub pracy wolontariuszy).

WAŻNE ! 

 • W konkursie nie będą kwalifikowane działania akcyjne i jednorazowe wydarzenia (trwające krócej niż 3 miesiące).
 • Do konkursu można składać nieograniczoną liczbę wniosków, jednak jeden realizator będzie mógł dostać dofinansowanie na realizację najwyżej jednego projektu.
 • Grupa nieformalna składająca wniosek jako Inicjatywa Działaj Lokalnie powinna przed złożeniem wniosku skonsultować  ten fakt z Ośrodkiem Działaj Lokalnie (Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek”).

Wnioski można składać do 26 kwietnia 2017 r. wyłącznie za pomocą generatora wniosków dostępnego na stronie www.system.dzialajlokalnie.pl oraz http://warminskizakatek.com.pl/dzialaj/

 


*Szczegółowe zasady przyznawania dotacji znajdują się w Regulaminie konkursu grantowego „Działaj Lokalnie X”

Wszystkie osoby zainteresowane pomocą przy wypełnianiu wniosku w wersji elektronicznej mogą zgłosić nam taką potrzebę. Jesteśmy do Państwa dyspozycji podczas konsultacji. (po uprzednim ustaleniu terminu)

Dodatkowe informacje na temat konkursu realizowanego w ramach „Działaj Lokalnie X” można uzyskać:

Ośrodek Działaj Lokalnie - Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek”
ul. Grunwaldzka 6
11-040 Dobre Miasto
Tel./fax +48 89 616 00 58
e-mail:
warminskizakatek@wp.pl

 m.szostek@warminskizakatek.com.pl
Osoba do kontaktu: Monika Szóstek


DOKUMENTY DO POBRANIA: