Imię i Nazwisko *
Adres e-mail
Telefon
Czy reprezentujesz: *
Organizację
Grupę nieformalną
Instytucję
Nie dotyczy
Potwierdzam chęć udziału w spotkaniu informacyjno - szkoleniowym. *
Tak
Nie


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych *

Zebrane dane będą przetwarzane i wykorzystane przez LGD "Warmiński Zakątek" do celów informacyjnych związanych z realizacją zadania: PROGRAM MIKRODOTACJI FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH WARMIA MAZURY LOKALNIE.
Dane są przekazywane dobrowolnie. Informujemy także o prawie do dostępu oraz możliwości poprawienia danych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.).

Tak
Nie