Warsztaty naturalnego języka migowego z możliwością dofinansowania z PFRON (ok. 90% ceny) - organizowane przez Fundację Pro Actione
Fundacja Pro Actione zaprasza do udziału w warsztatach naturalnego języka migowego z możliwością dofinansowania z PFRON (ok. 90% ceny).

Dla Głuchych język polski jest językiem obcym, stanowiącym niezauważalną przez słyszących stresującą barierę, uniemożliwiającą bardzo często załatwianie codziennych, życiowych spraw.
Większość głuchych nie czyta po polsku ze zrozumieniem lub w ogóle, więc nie jest w stanie przebrnąć przez tekst pisany! Oni potrzebują kontaktu z żywym człowiekiem teraz, w tej chwili, który choćby z podstawową znajomością języka migowego pomoże im załatwić sprawę lub „tylko” wskaże właściwe drzwi.

Ideą warsztatów jest nauka naturalnego języka głuchych i poznanie Kultury Głuchych. Prowadzimy ją w swobodnej atmosferze, wśród innych wrażliwych osób oraz pod okiem pozytywnego człowieka i czołowego lektora Polskiego Języka Migowego, twórcy programów oraz metodyki nauczania j. migowego, silnie osadzonego w środowisku głuchych, pasjonaty – dr Michała Garncarka.  

 

Kluczowe dane kursu, uwzględniające dofinansowanie z PFRON:

Kurs: podstawowy PJM

Wstępne ramy czasowe: 17.IX – 4.XII.2022

Liczba godzin: 60

Cena: 970,- zł (ok. 873,- pokrywa PFRONuczestnik wpłaca tylko ok. 97,-  )

Realizator: Fundacja Pro Actione, Olsztyn

 

Planujemy grupę z zajęciami w trybie on-line (ok. siedem weekendów - so.  +ndz. za pośrednictwem aplikacji ZOOM).

W przypadku zgłoszeń zorganizowanych grup zainteresowanych zajęciami stacjonarnymi lub hybrydowymi, również miejsce prowadzenia zajęć ustalimy w porozumieniu z grupą.

 

Zgłoszenia uczestnictwa w warsztatach (zawierające: imięnazwiskonr tel.adres e-mail) oraz pytania, prosimy kierować pod nr telefonu lub na e-mail jak poniżej. Prosimy poinformować nas o chęci uczestnictwa niezależnie od równoległego ubiegania się w PFRON o dofinansowanie.

              

tel. 606 89 68 90

fundacja@proactione.org.plPOWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.
 <