​Rozpoczęcie naboru 11.02.2019
INFORMUJEMY, ŻE W TERMINIE OD 11.02.2019 r.
PROWADZONY BĘDZIE NABÓR FORMULARZY KWALIFIKACYJNYCH
DLA OSÓB POWYŻEJ 30 LAT, POZOSTAJĄCYCH BEZ ZATRUDNIENIA:
ZAINTERESOWANYCH UDZIAŁEM W PROJEKCIE I POZYSKANIEM ŚRODKÓW
NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
(dotacja 25 360,00zł, wsparcie pomostowe - 1000zł x 12mcy)
 
Przypominamy, że projekt skierowany jest do osób zamieszkałych na terenie powiatu: nidzickiego, szczycieńskiego i mrągowskiego.
Formularze przyjmowane będą w  Biurze Projektu w Nidzicy oraz w Punktach konsultacyjno-rekrutacyjnych: w Mrągowie  i w Szczytnie.
 
Adresy i godziny otwarcia biura oraz punktów  znajdują się w Regulaminie Rekrutacji i Przyznawania Środków Finansowych na Rozwój Przedsiębiorczości, 
Poniżej zamieszczamy niezbędne dokumenty do złożenia na etapie rekrutacji
telefon kontaktowy: (89) 625 36 51
 
- Regulamin(obowiązujący od dnia 28.01.2019r)
- Formularz kwalifikacyjny(obowiązujący od dnia 28.01.2019r)


POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.
 <