Zakątek na Marózie - AKADEMIA WSPÓLNEGO DZIAŁANIA
W dniach 23 – 25 września 2021 r. odbyło się 19. Spotkanie Organizacji Działających na Obszarach Wiejskich w Marózie. Tegoroczny temat: AKADEMIA WSPÓLNEGO DZIAŁANIA .
LGD „Warmiński Zakątek”, silną 6 – osobową ekipą pogłębiał swoją wiedzę, doświadczenia. Nawiązaliśmy ciekawe kontakty. Podczas Jarmarku Inicjatyw i idei, który odbył się podczas ostatniego dnia spotkania, poprowadziliśmy panel pn. „Wartość lokalnych inicjatyw społecznych” prezentując doświadczenia z realizacji projektów w ramach programu Działaj Lokalnie i FIO Warmia Mazury Lokalnie.

Organizatorami wydarzenia byli: Fundacja Wspomagania Wsi i Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA, przy współfinansowaniu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Było super!!!

  Może być zdjęciem przedstawiającym 3 osoby i ludzie stojąPOWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.