Beneficjentka LGD wyróżniona w konkursie "Dobre praktyki prowadzenia działalności pozarolniczej na obszarach wiejskich, z wykorzystaniem środków z PROW 2007-2013 lub PROW 2014-2020"
   Serdecznie gratulujemy Pani Natalii Załęskiej-Pyć, beneficjentce naszego LGD (nabór nr 2/2020 "Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LSR - Start-Up", operacja "Płonka  - uruchomienie działalności gospodarczej w formie pracowni warsztatowej") która została wyrózniona w organizowanym przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie w konkursie "Dobre praktyki prowadzenia działalności pozarolniczej na obszarach wiejskich, z wykorzystaniem środków z PROW 2007-2013 lub PROW 2014-2020". Nagroda pieniężna o wysokości tysiąca złotych została sfinansowana przez LGD "Warmiński Zakątek".POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.