Jak robić kampanie społeczne za darmo - Watch it!

   W imieniu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z Warszawy oraz Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego zapraszamy na szkolenie "Jak robić kampanie społeczne za darmo - Watch it!"
Szkolenie odbędzie się 26 kwietnia w Olsztynie, w Koszarach Funka przy ul. Kasprowicza 4.

   Dlaczego nie korzystamy z możliwości, jakie dają media, aby pokazać, jakie podejmujemy ważne społecznie działania? Do wzięcia jest aż 9 radiowych i znacznie więcej telewizyjnych minut każdego dnia – tyle daje bezpłatnie telewizja publiczna i Polskie Radio organizacjom na emisję ich spotów.
   Jak skorzystać z tej możliwości? Jak wyprodukować spot i sprawić, żeby pojawił się na antenach polskich mediów publicznych? O tym będzie można dowiedzieć się na spotkaniu z ekspertem z branży reklamowej i osobami prowadzącymi program „Watch it!”. 26 kwietnia w Olsztynie, w Koszarach Funka przy ul. Kasprowicza 4 świat reklamy spotka się z lokalnymi organizacjami pozarządowymi. Wydarzy się to w ramach programu „Watch it!”, który propaguje wykorzystywanie darmowego czasu antenowego w mediach publicznych przez organizacje.

 

 

POWRÓT

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 00002600433.