WYNIKI NABORU KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO PRACY PRACOWNIK BIUROWY

Informuję, że w dniu 31 maja 2017 roku zakończona została procedura naboru i weryfikacji Kandydatów na wolne stanowisko pracy: PRACOWNIK BIUROWY.
 
W odpowiedzi na ogłoszenie konkursowe złożonych zostało 9 aplikacji:
  • 5 wniosków odrzucono z powodu błędów formalnych,
  • 4 Kandydatów zostało zaproszonych na rozmowy kwalifikacyjne.
Po przeprowadzonych rozmowach i badaniu umiejętności Kandydatek w zakresie obsługi Komputera zaproponowano zatrudnienie na stanowisku PRACOWNIK BIUROWY dwóm Kandydatkom, które uzyskały największą liczbę punktów z poszczególnych kryteriów oceny:
 
  • PANI KAROLINIE PIEŃKO
  • PANI JULICIE PIOTROWSKIEJ.
 
Pozostałym Kandydatkom dziękuję  za złożone aplikacje i gotowość zatrudnieniową  i życzę powodzenia i satysfakcji w rozwoju  zawodowym.
 
Małgorzata  Ofierska
Prezes Lokalnej Grupy Działania
"Warmiński Zakątek"
 
 
POWRÓT

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 00002600433.