Wizyta Prezydenta RP w Jezioranach

   27 września 2017 r. (środa) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda będzie przebywać z wizytą w Jezioranach, gdzie o godz. 16.30 na Placu Zamkowym spotka się z mieszkańcami naszej członkowskiej gminy. Podczas spotkania jest planowane oficjalne wystąpienie Prezydenta RP.

Akredytacje obsługi medialnej przyjmuje Miejski Ośrodek Kultury w Jezioranach pod adresem: dyrektor@mokjeziorany.pl do 26 września br. (wtorek) do godz. 09.00. Informacji dotyczących akredytacji oraz obsługi prasowej udziela Dyrektor Angelika Stawisińska, Miejski Ośrodek Kultury w Jezioranach, tel. 503 612 387.

Szczegółowych informacji nt. wizyty Prezydenta RP w Jezioranach udziela Biuro Prasowe Kancelarii Prezydenta RP, Katarzyna Gierałtowska, tel.: 721 800 799.

(opis na podstawie Zapowiedzi Prasowej Biura Prasowego Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej)
POWRÓT

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 00002600433.