Indywidualne konsultacje dla pracodawców z miasta i gminy Dobre Miasto z zakresu form wsparcia w ramach „Europejskich Dni Pracodawcy 2017”Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego Filia w Dobrym Mieście zaprasza pracodawców z miasta i gminy Dobre Miasto na indywidualne konsultacje z doradcami klienta organizowane w ramach wydarzeń sieci Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia „Europejskie Dni Pracodawcy 2017”.
Podczas spotkania będzie możliwość uzyskania informacji w zakresie oferowanych form wsparcia przez urząd.
Konsultacje odbędą się 22 listopada w godzinach 9:00 – 15:00 w sali informacji zawodowej (pok. nr 5) tutejszego urzędu.
Pracodawców zainteresowanych spotkaniem prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy ze specjalistą ds. programów d.kalinowska@olsztyn.uppo.gov.pl tel. 895373103 lub pośrednikiem pracy g.jagiello@olsztyn.uppo.gov.pl tel. 895373108.
POWRÓT

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 00002600433.