Podpisaliśmy umowę na realizację kolejnego programu grantowego

W dniu 08.01.2018 r . w Olsztynie została zawarta umowa o przyznaniu pomocy nr 00305-6935-UM1420014/17
na operację Działania Na Rzecz Ochrony Środowiska I Zmian Klimatycznych  w ramach, której zrealizowane zostaną 4 projekty grantowe:
Zadanie nr 1 Stowarzyszenie „Wspólny Dom” NA Rzecz Mieszkańców Gminy Bartoszyce, Zielony zakątek Młynówki
Zadanie nr 2 Gmina Lubomino, Działania na rzecz ochrony środowiska na terenie gminy Lubomino poprzez zakup pojemników do selektywnej segregacji odpadów
Zadanie nr 3 Stowarzyszenie „Razem w Kłębowie”, Centrum Edukacji Ekologicznej w Kłębowie
Zadanie nr 4 Stowarzyszenie „Babki Zielarki”, Wykonanie pomostu pływającego na jeziorze Blanki
POWRÓT

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 00002600433.