Nabory z PROW: lipiec i sierpień 2018
KOLEJNE NABORY W RAMACH WDRAŻANIA STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ OGŁOSZONE!!!
Z przyjemnością informujemy, ogłoszone zostały nabory wniosków na działania:
NAZWA KONKURSU DOSTĘPNE ŚRODKI
Zakładanie działalności gospodarczej – START UP 1 150 000,00
Inkubatory przetwórstwa lokalnego 800 000,00
Tworzenie sieci podmiotów prowadzących działalność na obszarze objętym LSR 120 000,00
Rozwój rynków zbytu produktów i usług lokalnych 120 000,00
Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury 1 300 000,00
Termin naboru wniosków: 2 - 16 lipca 2018
Pełna dokumentacja konkursowa na stronie www.warminskizakatek.com.pl, zakładka PROW 2014 - 2020, konkursy w ramach LSR
 
JUŻ W NAJBLIŻSZYM CZASIE PLANUJEMY OGŁOSZENIE KOLEJNYCH NABORÓW WNIOSKÓW ZGODNIE Z TERMINARZEM:
NAZWA KONKURSU DOSTĘPNE ŚRODKI TERMIN NABORU
Rozwijanie działalności gospodarczej 900 000,00 25.07.2018 - 8.08.20187
Zachowanie dziedzictwa lokalnego 276 199,00
PROGRAMY GRANTOWE
POPRAWA FUNKCJONALNOŚCI LOKALNYCH CENTRÓW ANIMACJI 200 000,00 1 - 16.08.2018
DZIAŁANIA NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA I ZMIAN KLIMATYCZNYCH 200 000,00


POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.