V edycja programu "Decydujesz, pomagamy"
   Szanowni Państwo, pomiędzy 8 października a 18 listopada 2018 roku organizacje społeczne, instytucje publiczne, aktywne grupy mieszkańców będą mogły zgłaszać swoje pomysły na inicjatywy poprawiające icj najbliższe otoczenie w projekcie organizowanym przez sieć sklepów Tesco. 

   Formularz zgłoszeniowy można znaleźć na: www.tesco.pl/pomagamy


    Pytania i wątpliwości można zgłaszać w biurze programu, czyli w Pracowni Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia", e-mail: pomagamy@stocznia.org.pl, telefon: 22 100 55 93.

(wiadomośc otrzymana od: infromacje@portal.ngo.pl)


POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.