Instrumenty finansowe jako dodatkowa forma wsparcia rozwoju przedsiębiorstw - spotkanie informacyjne
Szanowni Państwo,

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców pt. „Instrumenty finansowe jako dodatkowa forma wsparcia rozwoju przedsiębiorstw”. Celem spotkania jest przedstawienie oferty pożyczkowej w ramach projektu „Przedsiębiorcze Warmińsko-Mazurskie” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Pożyczki unijne to atrakcyjna forma wsparcia, przede wszystkim ze względu na szeroki zakres inwestycji możliwych do sfinansowania, korzystne warunki oraz szybkie i łatwe procedury.

 Termin: 4 lutego 2019 r. w godzinach 10:00–13:15

Miejsce: Hotel Park, Al. Warszawska 119, Olsztyn

 Warunki uczestnictwa:

  1. przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres mailowy gpiolsztyn@warmia.mazury.pl do 30 stycznia 2019 r. do godz. 14:00,
  2. potwierdzenie mailowe zakwalifikowania się na spotkanie przesłane przez organizatorów spotkania (potwierdzenia wysyłane będą po zakończeniu rekrutacji na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym).

 Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej: https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/5158/spotkanie-informacyjne-%E2%80%93-instrumenty-finansowe-jako-dodatkowa-forma-wsparcia-rozwoju-przedsiebiorstw. W załączeniu przesyłam formularz zgłoszeniowy.POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.