“NaprawiaMY z Veolią”
SZANOWNI PAŃSTWO
Fundacja Ashoka Polska wraz z Fundacją Veolia Polska zapraszają do udziału w konkursie “NaprawiaMY z Veolią”, którego celem jest utworzenie miejsc, gdzie lokalne społeczności będą mogły naprawiać i wymieniać się umiejętnościami.
KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE?
Zapraszamy do udziału instytucje, organizacje pozarządowe i grupy nieformalne
JAK TO DZIAŁA?
Jeżeli chcesz aby kawiarenka powstała w Twoim mieście, zgłoś swój pomysł na inicjatywy, które Twoim zdaniem powinny być realizowane w takiej kawiarence. Znajdź chętnych do angażowania się razem z Tobą. Sprawdź czy są wśród nich fachowcy.
Szukamy pomysłów, które połączą pokolenia, zaktywizują zarówno kobiety jak i mężczyzn, młodzież i dorosłych, osoby starsze i dzieci. Poszerzą świadomość konsumpcyjną a naprawianiu nadadzą nowy wymiar.
Zgłoś swój pomysł do 10.06 2019 roku na stronie: http://www.naprawiamyzveolia.pl
Spośród zgłoszeń wybierzemy 10 najbardziej innowacyjnych projektów, które otrzymają:
 Wsparcie merytoryczne
 2 dniowe szkolenie w Łodzi 25-26.06
 3 spotkania inspiracyjne on-line
 Wsparcie animatora Ashoki
Pięć z nich otrzyma na koniec wsparcie finansowe w wysokości 8 000 złotych na sfinansowanie funkcjonowania kawiarenki naprawczej.
Kontakt http://www.naprawiamyzveolia.pl
https://www.facebook.com/Ashokawpolsce/
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
mkaleta@ashoka.org
anna.hincz@veolia.com


POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.