Projekt "EKO MALUCH" - Umowa na Klub Malucha w Rogiedlach (gm. Lubomino) podpisana!
   Szanowni Państwo,
pragniemy poinformować, że w dniu dzisiejszym (09.08.2019 r.) została podpisana umowa z Wojewódzkim Urzędem Pracy na Projekt "EKO MALUCH".
  Jego celem jest stworzenie Klubu Malucha w Rogiedlach przeznaczonego dla 16 dzieci (w wieku pomiędzy 1-3 lat) mieszkających na obszarze Gminy Lubomino oraz ościennych gmin z powiatu lidzbarskiego i olsztyńskiego oraz miasta Lidzbark Warmiński, oraz umożliwienie aktywizacji zawodowej dla 7 Rodziców/Opiekunów dzieci, którzy chcą ją podjąć lub do niej powrócić po przerwie spowodowanej opieką nad dzieckiem w wieku od 1 roku do 3 lat.
   W ramach Projektu poniesione zostaną koszty związane z dostosowaniem budynku Klubu do wymagań nałożonych przez przepisy prawa na punkty opieki dziennej nad dziećmi oraz zakupem wyposażenia, z funkcjonowaniem powstałego miejsca opieki oraz z aktywizacją zawodową Rodziców/Opiekunów dzieci.
   Więcej szczegółów będzie dostępnych w mającym się ukazać Regulaminie Projektu.


POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.