„Lokalne Grupy Działania Warmii i Mazur w Europejskiej Sieci Współpracy” - wyjazd studyjny
   
   W dniach 10 – 13 września 2019 r. w ramach realizacji operacji pn. „Lokalne Grupy Działania Warmii i Mazur w Europejskiej Sieci Współpracy” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan operacyjny na lata 2018 – 2019. Odbył się wyjazd studyjny Lokalnych Grup Działania z Warmii i Mazur  do Brukseli. W wyjeździe studyjnym uczestniczyło również 3 przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko Mazurskiego (Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa).
   Operację realizowano przy zaangażowaniu dwóch Partnerów KSOW tj. Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Południowa Warmia” i Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy”.
   Celem operacji było podniesienie kompetencji  Lokalnych Grup Działania województwa warmińsko – mazurskiego w zakresie nawiązywania trwałej współpracy z co najmniej jedną siecią LGD funkcjonującej w Europie, prezentację polskich rozwiązań modelowych i przygotowanie do wdrożenia europejskich rozwiązań modelowych Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (ENRD) w obszarze Lokalnych Strategii Rozwoju w 2019 r., a także nabycie wiedzy w zakresie założeń programowych do przygotowania Lokalnych Strategii Rozwoju na lata 2021 – 2027 poprzez udział w wizycie studyjnej do Brukseli przedstawicieli wszystkich Lokalnych Grup Działania z Warmii i Mazur.
   Realizacja operacji włączyła Lokalne Grupy Działania do sieci współpracy i pozwoliła na wymianę doświadczeń na skalę Europejską, poprzez dostęp i wdrożenie rozwiązań modelowych w sieci ENDR (Europejska Siec na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich). Wyjazd studyjny wdrożył bezpośrednią współpracę pomiędzy Lokalnymi Grupami Działania z Warmii i Mazur a Walońską siecią Lokalnych Grup Działania, co pozwoliło na podniesienie kompetencji i  wdrożenie w  województwie warmińsko – mazurskim modelowych rozwiązań, które zostaną wykorzystane w priorytetowych i problemowych obszarach strategicznych tj:
- przedsiębiorczość wiejska
- żywność i inkubowanie przetwórstwa lokalnego
- sieciowanie współpracy wielosektorowe
-innowacyjność
   Sukcesem realizacji operacji było duże zaangażowanie Instytucji współpracujących z Brukseli – Domem Polski Wschodniej (East Poland House) i Europejską Siecią na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (European Network for Rural Development — ENRD) – wysoka jakość szkoleń, warsztatowy i profesjonalny dostęp do wiedzy.
 
   Szczegółowe informacje dot. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz możliwości zarejestrowania się jako Partner KSOW znajdują się na portalu internetowym http://ksow.pl
 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

               


POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.