UWAGA! WAŻNA INFORMACJA!
   Szanowni Państwo,
w trosce o bezpieczeństwo pracowników i wszystkich interesantów LGD "Warmiński Zakątek" z dniem 11 marca b. r. wprowadzamy szczególne procedury obsługi naszych gości.
   Bardzo prosimy o załatwianie spraw telefonicznie:
tel ogólny: 89 616 00 58, tel. projektów RPO: 784 597 214
i mailowo na adresy: warminskizakatek@wp.pl i poszczególne adresy projektów
   Dodatkowo w dniu jutrzejszym przekażemy bezpośredni kontakt do poszczególnych opiekunów/koordynatorów projektów.
   Sprawy szczególnie ważne można załatwić bezpośrednio w biurze LGD w godzinach 11-12.
   Powyższa procedura służy wyeliminowaniu zagrożenia koronawirusem i obowiązuje do odwołania.


POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.