IX Forum Inicjatyw Lokalnych „Aktywne społeczności Warmii i Mazur – inspiracje, trendy, wartości”
Forum Animatorów Społecznych z ogromną przyjemnością zaprasza Państwa do udziału w IX Forum Inicjatyw Lokalnych „Aktywne społeczności Warmii i Mazur – inspiracje, trendy, wartości”!
 
Jest to dwudniowe Forum, w którym weźmie udział około 100 osób: członków NGO, lokalnych liderów, animatorów, ludzi z pasją, instytucji i grup nieformalnych. Podczas forum eksperci z całego kraju zaprezentują tematykę związaną z społecznościami i rozwojem lokalnym, pokażemy ciekawe przykłady zarządzania organizacjami pozarządowymi, dobre praktyki w postaci rozwiązań technologicznych i narzędzi wykorzystywanych przez organizacje do skutecznego zarządzania, przykłady Podmiotów Ekonomii Społecznej wpływających na podniesienie jakości życia i rozwój lokalnych społeczności. 
 
Tegoroczne Forum Inicjatyw Lokalnych przybliżać będzie tematykę trendów na rynku usług społecznych, domy sąsiedzkie, świetlice wiejskie, domy kultury, sieci różne metody pracy dla ducha i ciała. Będzie okazja podyskutować o wartościach, spróbować swoich sił na warsztatach, grach strategicznych. Dodatkowe atrakcje to teatr w kręgu i koncert. 
 
IX Forum Inicjatyw Lokalnych odbędzie się w dniach 18-19 września w Osadzie Danków k. Miłomłyna.
 


POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.