Program grantowy - Generator dostępności
(opis organizatora)
Celem Inkubatora jest skuteczne wsparcie rozwoju innowacyjnych rozwiązań (tzw. mikro-innowacji) w obszarze dostępności w całej Polsce. Do udziału w projekcie zapraszamy Innowatorów, którzy zaproponują rozwiązania, których efektem będzie większa dostępność powszechnie dostępnych produktów i usług dla osób z niepełnosprawnościami oraz dla osób starszych o ograniczonej mobilności lub percepcji. Udział w projekcie mogą wziąć osoby fizyczne, grupy nieformalne, organizacje pozarządowe, przedstawiciele instytucji oraz biznesu, którzy jako Innowatorzy wypracują rozwiązania w zakresie dostępności. 

towarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych to wiodąca polska organizacja działająca w obszarze rozwoju podmiotów ekonomii społecznej. Wspiera ruch spółdzielczy, działa na rzecz osób w najtrudniejszej sytuacji, buduje kulturę współpracy społecznej. W Generatorze Dostępności pełni rolę lidera projektu.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu koordynuje realizację polityki społecznej w województwie wielkopolskim. Za zadanie stawia sobie przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, wsparcie organizacji pozarządowych, pomoc społeczną czy wyrównywanie szans różnych grup wymagających wsparcia.

Dlaczego warto?

To nie jest zwykły program grantowy. Nie chodzi w nim o dużą skalę działania ani promocyjny zasięg. “Generator Dostępności” to szansa na stworzenie czegoś nowego, odpowiedź na specyficzne problemy, które dotychczas nie były zauważane albo których wcześniejsze rozwiązania nie były skuteczne. Wspieramy pracę merytoryczną i zaangażowanie. Osoby i podmioty przyjęte do naszego Inkubatora trafiają pod opiekę Mentorów Innowacji i doradców specjalistycznych, którzy pomagają dopracować pomysły. Granty o średniej wartości 35 tys. zł pozwalają na przeprowadzenie kilkumiesięcznych testów wypracowanych rozwiązań. Na końcu te inicjatywy, które sprawdzą się najlepiej, będą dodatkowo promowane i upowszechniane.

Formularze zgłoszeniowe (Karty Innowacji) dostępne są pod adresem: https://innowacje.spoldzielnie.org/aplikuj/

Wszystkie osoby zainteresowane aplikowaniem prosimy o przesłanie Karty Innowacji na adres generator@spoldzielnie.org do 18 grudnia 2020, do godz. 23:59.

Chcesz uzyskać więcej informacji? Odezwij się do nas!
Tadeusz Mirski – tel. 515 323 393 lub 61 887 11 66, email: Tadeusz.mirski@spoldzielnie.org
Ewelina Bochno – tel. 61 856 7329, email: ewelina.bochno@rops.poznan.pl

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Oś priorytetowa: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie: 4.1 Innowacje społeczne

Serdecznie zapraszamy!POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.