Nabór do programu grantowego TO(działa)MY!
    Fundacja Santander Bank Polska przedłuża nabór to programu TO(działa)MY! Nowy termin: 15.02.2021. Program skupia się na działalności w 3 obszarach: 
  • ekologia i ochrona środowiska,
  • zdrowie i sport,
  • edukacja i kultura.

Wyniki konkursu będą ogłoszone 12 marca 2021 roku.
Szczegóły: https://fundacja.santander.pl/2020/11/02/rusza-konkurs-grantowy-todzialamy/


POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.