KONSULTACJE ZMIAN STRATEGII – SMART VILLAGE
   Nawiązując do licznych zapytań o ideę funkcjonowania inteligentnych wiosek (smart village), w związku z planowanym wprowadzeniem do Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014 – 2020 programu grantowego, dotyczącego tworzenia koncepcji funkcjonowania takich wsi na obszarze LGD „Warmiński Zakątek", w załączeniu zamieszczamy prezentację przybliżającą model. Już dziś serdecznie zachęcamy wszystkich mieszkańców wsi z obszaru LGD „:Warmiński Zakątek" do tworzenia nowych wizjo rozwojowych wsi.

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=OjX6e051JYA&list=PLocST8_B8egYdcnrG7EmMFZ4R2lW7ahmG&index=7


POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.