Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie - ostatnia grupa
Wyniki II etapu rekrutacji dla ostatniej grupy uczestników projektu.
Szkolenia dotyczące zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej odbędą się w terminie 28.02.2017-07.03.2017.
 
L.p. nr ewidencyjny formularza rekrutacyjnego liczba uzyskanych punktów po I i II etapie rekrutacji
1 WZ/47/L/2016/RPO 130,5
2 WZ/46/L/2016/RPO 129,5
3 WZ/49/L/2016/RPO 128
4 WZ/45/L/2016/RPO 127
5 WZ/55/L/2016/RPO 126,5
6 WZ/53/L/2016/RPO 123,5
7 WZ/54/L/2016/RPO 123,5
8 WZ/8/K/2016/RPO 123
9 WZ/48/L/2016/RPO 122
10 WZ/51/L/2016/RPO 121
11 WZ/57/L/2016/RPO 119,5
12 WZ/37/B/2016/RPO 119,5
13 WZ/56/L/2016/RPO 119
14 WZ/50/L/2016/RPO 116
15 WZ/58/L/2016/RPO 111
16 WZ/52/L/2016/RPO 103

 Informujemy, że wszystkie osoby zakwalifikowały się do udziału w projekcie, tj. wezmą udział w szkoleniach dot. zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.


POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.