Lista rankingowa z dnia 29.03.2017 r. po uwzględnieniu procedury odwoławczej - nabór 4
Dotyczy osób, które złożyły wnioski o wsparcie finansowe wraz biznesplanami w naborze prowadzonym w dniu 10.03.2017 r. - nabór 4

Lista rankingowa po uwzględnieniu procedury odwoławczej z dnia 29.03.2017 r.
 
 
Lp. Numer ewidencyjny wniosku Liczba przyznanych punktów
1 WZ/50/L/2016/RPO-61/L/L 88
2 WZ/49/L/2016/RPO-65/L/L 87
3 WZ/48/L/2016/RPO-56/K/L 85,5
4 WZ/47/L/2016/RPO-54/L/L 84,5
5 WZ/37/B/2016/RPO-57/B/L 82
6 WZ/55/L/2016/RPO-59/L/L 80
7 WZ/8/K/2016/RPO-8/K/K 78
8 WZ/45/L/2016/RPO-67/B/L 73,5
9 WZ/40/L/2016/RPO-66/L/L 73
10 WZ/56/L/2016/RPO-62/K/L 69
11 WZ/54/L/2016/RPO-63/L/L 67,5
12 WZ/46/L/2016/RPO-64/L/L 65
13 WZ/51/L/2016/RPO-55/B/L 64,5
 
LISTA REZERWOWA
 
14 WZ/53/L/2016/RPO-60/L/L 64
15 WZ/58/L/2016/RPO-58/K/L 63


POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.