ODSTĄPIENIE OD KONKURSU 9/2018 O POWIERZENIE GRANTÓW NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ NA LATA 2014 - 2020 LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA "WARMIŃSKI ZAKĄTEK" (LSR 2014 - 2020)
Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek” informuje, że na podstawie punktu VII.1. Regulaminem Funkcjonowania Rady LGD odstępuje od konkursu na wybór wniosków o powierzenie grantów złożonych w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014 – 2020 Lokalnej Grupy Działania „Warmiński Zakątek” poddziałanie 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 w ramach naboru 9/2018: 
OBSZAR TEMATYCZNY (zadanie)
Wspieranie udziału społeczności lokalnej w realizacji LSR lub wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych
NAZWA PROJEKTU GRANTOWEGO (zakres tematyczny)
DZIAŁANIA NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA I ZMIAN KLIMATYCZNYCH
 
Uzasadnienie decyzji Rady LGD:  Wnioski o granty złożone w ramach konkursów nie pozwalają na osiągnięcie celów projektów grantowych i wskaźników jego realizacji.
 
W załączeniu uchwała Rady Lokalnej Grupy Działania „Warmiński Zakątek” nr 82/VI/2018 z dnia 1  października 2018 roku.


POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.