Kuźnia Ekspertów - wsparcie III sektora Warmii i Mazur" Aktywni ObywateleProjekt "Kuźnia Ekspertów - wsparcie III sektora Warmii i Mazur" Aktywni Obywatele, realizowany przez Stowarzyszenie ESWIP i Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ma na celu systemowe wsparcie organizacji społecznych i ruchów obywatelskich w województwie warmińsko-mazurskim poprzez:

1.       Edukację i profesjonalizację III sektora poprzez:

- utworzenie 3 subregionalnych inkubatorów NGO świadczących usługi animacyjne, doradcze, szkoleniowe i konsultacje specjalistyczne, Kuźnię ekspertów

- organizację cykli szkoleniowych kształtujących przyszłych lokalnych liderów i animatorów NGO - pn „Kuźnia Ekspertów”

2.   -   partycypację obywatelską III sektora poprzez zwiększenie udziału w konsultowaniu, opiniowaniu i współtworzeniu polityk publicznych;

3.     -  sieciowanie-integracja i promocja działań NGO i grup nieformalnych.

 

W ramach projektu „Kuźnia Ekspertów – Wsparcie III sektora Warmii i Mazur” realizowane będą bezpłatne szkolenia oraz doradztwo skierowane do przedstawicieli organizacji pozarządowych, grup nieformalnych oraz liderów społecznych.

Szkolenia i doradztwo będą prowadzone w 3 subregionach województwa warmińsko-mazurskiego, tj: elbląskim, olsztyńskim i ełckim.

W każdym subregionie usługi będą dostosowane do lokalnych potrzeb sektora.

 

W związku z powyższym Organizatorzy serdecznie zapraszają do udziału w pierwszym szkoleniu realizowanym w subregionie olszyńskim, tj dla uczestników z:

- Miasta Olsztyn,

- powiatu olsztyńskiego,

- powiatu bartoszyckiego,

- powiatu nidzickiego,

- powiatu szczycieńskiego,

- powiatu mrągowskiego.

 

Szkolenie stacjonarne pn. „Od pomysłu do projektu” odbędzie się w Olsztynie, w siedzibie

Stowarzyszenia ESWIP i Fundacji Warsztat Zmiany (Biuro Dzielnicy Zatorze):

ul. Parkowa 1, sala nr 10, parter.

 

Data szkolenia: 11 września 2021 (sobota), w godzinach 10:00-15:00.

 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny!

 

Aby dokonać zgłoszenia na szkolenie wystarczy wypełnić formularz rekrutacyjny online:

https://docs.google.com/forms/d/12UxbJ-KYAL5OBo36onwXNpVTrxvC4a5sQOz4thYVTuI/edit

 

Dwa dni przed szkoleniem otrzymają Państwo mail z potwierdzeniem uczestnictwa!

 

Informacje o szkoleniu:

 

Cel szkolenia: zwiększenie wiedzy i umiejętności w zakresie planowania projektu i przygotowania wniosku o dofinansowanie.

 

Zakres tematyczny:

1)       Przegląd źródeł finansowania projektów dla organizacji pozarządowych.

2)       Czym jest projekt?

3)       Czym jest wniosek?

4)       Droga wniosku.

5)       Cykl projektu.

6)       Metodologia tworzenia projektu:

·         - drzewo problemów, czyli jak dobrze zrobić diagnozę;

·         - drzewo celów, czyli jak prawidłowo określić zmianę;

·         - zasady tworzenia opisu problemu;

·         - jak dobrze opisać grupę docelową;

·         - o czym pamiętać planując działania w projekcie;

·         - jak dobrze określić rezultaty i produkty;

·         - harmonogram projektu;

·         - planowanie budżetu projektu.

 

Informacje o prowadzącej:

 

Dagmara Bielawska -  Absolwentka Wydziału Nauk Historycznych oraz Studium Pedagogicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Specjalistka ds. Europy Środkowo-Wschodniej, ukończyła studia podyplomowe z zarządzania i ewaluacji projektów unijnych na Politechnice Gdańskiej, Zarządzanie Systemami Logistycznymi na Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku, a także Szkołę Trenerów oraz Akademię HR.


Ekspertka w dziedzinie funduszy europejskich, wniosków aplikacyjnych (autorka i współautorka ponad 200 projektów), członkini komisji oceniających. Realizuje, koordynuje i rozlicza projekty. Chętnie dzieli się swoim doświadczeniem prowadząc szkolenia. Wieloletnia pracownica i dyrektor ds. projektów w Stowarzyszeniu ESWIP i ekspertka w dziedzinie organizacji pozarządowych oraz współpracy samorządu z III sektorem, Członek Zarządu Regionalnego Centrum Wolontariatu w Elblągu.POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.