Smart Rural 21: Biotech 2.0Zespół „Smart Rural 21” zaprasza na wydarzenie organizowane we współpracy z Ostoją Natury "Biotech 2.0", złożone z kilku dostępnych dla szerokiego grona odbiorców sesji:
  1. Pierwszego dnia, 12 września 2021 roku, transmitowana na żywo będzie konferencja z wydarzenia Biotech 2.0, odbywającego się w miejscowości Tomaszyn. Wezmą w niej udział prelegenci wysokiego szczebla zajmujący się rolnictwem regeneracyjnym, produkcją żywności w sposób zrównoważony oraz strategią „Od pola do stołu”. Pełen materiał z wydarzenia, dostępny będzie na kanale YouTube organizatorów.
  2. Drugi dzień rozpocznie się od wirtualnej wizyty w Tomaszynie w trakcie dostępnej na żywo sesji, której to uczestnicy będą mieli okazję do zwiększenia swej wiedzy na temat innowacyjnych rozwiązań implementowanych przez Ostoję Natury, a także zadawać pytania bezpośrednio — w czasie rzeczywistym — do Piotra Ostaszewskiego, prezesa zarządu RSP Ostoja Natury. Tak jak dnia poprzedniego, materiał z tego dnia będzie dostępny online.
  3. Dzień trzeci — ostatni, zwieńczą warsztaty online wraz z dyskusją na temat „Włączania inteligentnych wiosek poprzez skuteczne ramy wsparcia”, w czym zawiera się omówienie kluczowych lekcji wyniesionych i wynoszonych z projektu „Smart Rural 21” bazującego na pracy z wybranymi wioskami, oraz dyskusja z decydentami na europejskim i krajowym poziomie. Ta część wydarzenia, pomimo tego, że skierowana jest głównie do osób zaangażowanych w kształtowanie polityk dotyczących obszarów wiejskich, otwarta jest również dla wszystkich osób wyrażających chęć uczestnictwa.

Aby uczestniczyć w wydarzeniu, należy wypełnić i wysłać formularz dostępny na stronie wskazanej przez organizatorów. W ramach dodatkowych pytań w związku z powyższym, zapraszamy do kontaktu zawartego na stronie Smart Rural Areas in the 21st century.

Po więcej informacji dotyczących Biotech 2.0, zapraszamy do artykułu zamieszczonego tutaj.POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.