Edukacja Inspiracja V edycja 2021/2022Każde dziecko bez względu na miejsce urodzenia powinno mieć równe szanse edukacyjne. W każdym dziecku tkwi potencjał i talent, a w ich odkryciu szczególną rolę mogą odegrać mądrzy, uważni i inspirujący nauczyciele.

Te założenia od samego początku są podstawą programu Edukacja Inspiracja. Organizator przyznaje w nim granty na realizację autorskich projektów edukacyjnych. W programie  planowana jest praca z nauczycielami i nauczycielkami ze szkół podstawowych z małych miejscowości. Wzmacniają oni swoje kompetencje zawodowe, odkrywają potencjał w uczniach, rozwijają ich zainteresowania. Razem z młodzieżą budują relacje w szkole oparte na partnerstwie i zaufaniu. Wszystko to procentuje nie tylko przy realizacji projektu edukacyjnego, ale również w codziennym funkcjonowaniu szkoły.

Dzięki programowi Edukacja Inspiracja Organizator chce:

  • wychodzić poza schemat standardowych zajęć szkolnych,
  • docenić nauczycieli i nauczycielki przez umożliwienie im realizacji własnych pomysłów oraz przez rozwijanie ich umiejętności zawodowych,
  • budować społeczność nauczycieli i nauczycielek opartą na wymianie wiedzy i dobrych praktyk,
  • odkrywać potencjał uczniów i uczennic, współtworzących projekt.

Pomysły na projekty edukacyjne zgłaszają nauczyciele i nauczycielki z pełną swobodą w wyborze tematu. To, co łączy projekty, które otrzymają granty, to odkrywanie i rozwijanie potencjału oraz zainteresowań młodzieży, praca ze zróżnicowanym zespołem uczniów i uczennic, oddawanie im inicjatywy oraz nacisk na współpracę przy wypracowywaniu pomysłów na działania. Ważne są projekty, które odpowiadają na potrzeby szkolnej i lokalnej społeczności oraz włączają je w działania. Celem jest to, by projekty rozwijały w młodych ludziach kompetencje społeczne i obywatelskie. Istotnym elementem jest również uwzględnienie ewentualnej zdalnej realizacji opisywanego projektu edukacyjnego.

Uczestników i uczestniczki programu wybiera się w drodze konkursowej, w dwuetapowym procesie rekrutacji. Organizator zaprasza nauczycieli i nauczycielki z miejscowości do 30 tysięcy mieszkańców, pracujących ze starszymi uczniami i uczennicami z publicznych szkół podstawowych z klas 4-8. Wyróżnieni otrzymują finansowanie w wysokości do 3 500 zł na realizację projektów edukacyjnych, skrojonych na potrzeby młodych ludzi.

STRONA PROGRAMUPOWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.