Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich „Natura od kuchni”Szanowni Państwo,

startuje ogólnopolski konkurs Lasów Państwowych „Natura od kuchni” skierowany do Kół Gospodyń Wiejskich. Granty w wysokości do 5 tys. zł trafią do organizacji, które przygotują najciekawsze propozycje wypromowania zdrowej żywności z polskich lasów. Zaś dla wszystkich miłośników „dobrego z lasu” powstanie książka kucharska z regionalnymi, domowymi przepisami.

 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej Lasów Państwowych: https://www.cilp.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/MJZ5I75cTVoI/content/kola-gospodyn-wiejskich-promuja-zdrowa-zywnosc-z-polskich-lasow/20183917

 

Polecamy również zapoznanie się z informacją zamieszczoną na stronie internetowej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie: https://www.gov.pl/web/uw-warminsko-mazurski/natura-od-kuchniPOWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.