Zaproszenie na spotkanie informacyjne „Tanie pieniądze dla firm działających na terenie województwa warmińsko-mazurskiego dłużej niż 3 lata”
 Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” wraz z LGD „Warmiński Zakątek” organizuje 4 lipca 2022 r. o godzinie 10.00 w kawiarni „Warmia Caffe” w Dobrym Mieście  (ul. Grunwaldzka 6  11-040 Dobre Miasto) spotkanie informacyjne nt.
„Tanie pieniądze dla firm działających na terenie województwa warmińsko-mazurskiego dłużej niż 3 lata”.
Spotkanie skierowane mikro, małych i średnich przedsiębiorców z Warmii i mazur poszukujących dofinansowania zwrotnego mi.in na:
·  inwestycje związane z koniecznością dostosowania się do nowych warunków rynkowych np. inwestycje w nieruchomości, zakup sprzętu, maszyn, urządzeń, zakup środków trwałych
·  aktywa obrotowe do 50% w postaci zapasów, towarów, materiałów, produktów gotowych, półprodukty, zaliczek na dostawy krótkoterminowe.
 
 w poniższych branżach:
a)    Turystyka
b)    Gastronomia
c)    Inteligentna specjalizacja „żywność wysokiej jakości”
  • nr PKD 10.71.Z Produkcja pieczywa, produkcja świeżych wyrobów ciastkarski i ciastek,
  • nr PKD 10.72.Z Produkcja sucharów i herbatników, produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek,
  • nr PKD 71.11.Z Działalność w zakresie architektury,
  • nr PKD 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne,
  • nr PKD 75.00.Z Działalność weterynaryjna.

Spotkanie skierowane mikro, małych i średnich przedsiębiorców z Warmii i mazur poszukujących dofinansowania zwrotnego mi.in na:
  • inwestycje związane z koniecznością dostosowania się do nowych warunków rynkowych np. inwestycje w nieruchomości, zakup sprzętu, maszyn, urządzeń, zakup środków trwałych
  • aktywa obrotowe do 50% w postaci zapasów, towarów, materiałów, produktów gotowych, półprodukty, zaliczek na dostawy krótkoterminowe.

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych Przedsiębiorców z województwa warmińsko – mazurskiego!!!
Kontakt:
  • Joanna Białek – Pontus tel. 55 248 10 91-93
  • Małgorzata Ofierska tel. 668845263


POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.