Konkurs w PO PC: 3.1 Szkolenia na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych

Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. Nabór trwa od 2 listopada 2015 r. do 2 lutego 2016 r. Konkurs kierowany jest do organizacji pozarządowych.

Więcej informacji

Trwa konkurs dotacyjny „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

W ramach Działania 3.1 dofinansowanie udzielane jest projektom, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celu szczegółowego nr 5 Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu w tym e-usług publicznych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Wnioski można składać do 2 lutego 2016 r. Przewidywany czas rozstrzygnięcia konkursu to czerwiec 2016 r.

Więcej informacji

Wciąż jest szansa na nagrody w konkursie Eko Odkrywcy 3

Konkurs Eko odkrywcy jest skierowany do dzieci i młodzieży z całej Polski. Jego celem jest zachęcenie przedstawicieli młodego pokolenia do poznawania zmian zachodzących w przyrodzie, zwiększanie świadomości ekologicznej i kształtowanie proekologicznych postaw. Z uwagi na duże zainteresowanie tegoroczną edycją konkursu, organizatorzy zdecydowali się przedłużyć termin zgłaszania projektów do 23 listopada 2015 roku

Więcej informacji

Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży: Nabór wniosków 2016

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Instytucja Zarządzająca Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży - ogłosiła nabór wniosków na 2016 rok. W ramach Funduszu można realizować projekty takie jak wymiany młodzieżowe, szkolenia, seminaria, wizyty studyjne, spotkania, konferencje lub projekty informacyjne.

Wnioski można składać do 8 stycznia 2016 r.

Więcej informacji 

 

Nabór wniosków w Programie Infrastruktura i Środowisko: 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych (Instytucja Wdrażająca Osi priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020) ogłosiła konkurs projektów w ramach działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna. Nabór rozpocznie się 30 listopada 2015 r. i potrwa do 29 stycznia 2016 r.

Więcej informacji

Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2016

Do 30 listopada br. trwa nabór wniosków do ogłoszonych przez Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Małgorzatę Omilanowską Programów MKiDN na rok 2016. Wnioski można składać poprzez portal systemu EBOI.

Więcej informacji:

Poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 następne

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.