Zakończenie V edycji Konkursu


„ Gdy usłyszysz śpiew, tam wchodź, tam dobre serca mają, bo źli ludzie uwierz mi, ci nigdy nie zaśpiewają” /J.W.Goethe/
 
   Za nami V – jubileuszowy finał wokalnego konkursu „Kocham Śpiewać Polskie Piosenki”, który odbył się w dniach 23-24 kwietnia 2018 r. w Dobrym Mieście w Restauracji „Wiktoria” Finał konkursu poprzedziły eliminacje gminne, które odbywały się w 11 gminach obszaru LGD „Warmiński Zakątek”. 
Warsztaty muzyczne dla wszystkich grup wiekowych prowadzili Jurorzy konkursu w składzie:
- Stefan Brzozowski („Czerwony Tulipan”) – przewodniczący Jury, 
- Krystyna Świątecka („Czerwony Tulipan”) – członek Jury,
- Ewa Cichocka („Czerwony Tulipan”) – członek Jury,
- Ania Broda (artystka, kompozytorka, producentka muzyki) – członek Jury.
Swoją obecnością zaszczycili nas również przedstawiciele Młodzieżowego Domu Kultury w Opolu
- Mariusz Cisek – Wicedyrektor MDK w Opolu
- Dariusz Romanowski – Kierownik Pracowni Edukacji Obywatelskiej MDK w Opolu
 
Eliminacje odbywały się w trzech kategoriach wiekowych:
- klasy I-III, 
- klasy IV-VII,
- klasy gimnazjalne
Po wysłuchaniu 31 wykonawców w trzech kategoriach wiekowych postanowiło:
W KATEGORII KLAS I - III PRZYZNAĆ TYTUŁ:
LAUREATA (I MIEJSCE I BON ARTYSTYCZNY) – Nikola Struk – reprezentantka Dobrego Miasta, która wykonała piosenkę pt. „Różowa piosenka”
II MIEJSCE – Klara Magdalena Kuzia reprezentantka Kiwit,
III MIEJSCE – Gabriela Kuźniak reprezentantka z Miasta Górowa Iławeckiego,
WYRÓŻNIENIE – Nina Rumińska – Być (Dywity), Jakub Branicki (Lubomino), Aleksandra Kozieł (Miasto Lidzbark Warmiński), Aleksandra Liman ( Gmina Lidzbark Warmiński).
Pozostali uczestnicy otrzymali podziękowania za udział w V eliminacjach międzygminnych konkursu.


W KATEGORII KLAS IV – VII PRZYZNAĆ TYTUŁ:
LAUREATA (I i II MIEJSCE oraz  BONY ARTYSTYCZNE) –zostały ex aequo dwie uczestniczki: Oliwia Smyk z Dywit z piosenką pt. „Pogoda ducha” i Kinga Pełka z Miasta Lidzbark Warmiński z piosenką pt. „Piosenka jarzynowa”
III MIEJSCE – Łucja Maziuk reprezentantka gminy Orneta,
WYRÓŻNIENIE –.Maria Gędziorowska (Bartoszyce), Paulina Lefevre (Jeziorany), Róża Świtalska
(Lubomino) oraz Aleksander Belal  (Kiwity).
Pozostali uczestnicy otrzymali podziękowania za udział w V eliminacjach międzygminnych konkursu.
W KATEGORII KLAS GIMNAZJALNYCH PRZYZNAĆ TYTUŁ:
II MIEJSCE – zajęły ex aequo Zuzanna Belka reprezentantka  Dobrego Miasta i Wiktoria Głodowska reprezentantka Miasta Lidzbark Warmiński.
III MIEJSCE – zajęły ex aequo Paulina Zubel reprezentantka Ornety, Paulina Trojan reprezentantka Lubomina i Adrianna Bułanowska reprezentantka Jezioran
Pozostali uczestnicy otrzymali podziękowania za udział w V eliminacjach międzygminnych konkursu.
Wszyscy Uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe
Laureaci nagród głównych otrzymali BONY ARTYSTYCZNE do udziału w 26. Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki PIOSENKOBRANIE w Opolu (koszty wyjazdu pokrywa Organizator konkursu)
Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek” serdecznie dziękuje za wsparcie wydarzenia:
 - i objęcie patronatem honorowym:  Marszałkowi i Samorządowi Województwa Warmińsko – Mazurskiego
- i objęcie patronatem medialnym: telewizji TVP 3 Olsztyn, Telewizji Kopernik oraz Polskiemu Radiu Olsztyn,
- Partnerom projektu: powiatom olsztyńskiemu, bartoszyckiemu i lidzbarskiemu.
 
Szczególne podziękowania kierujemy do Państwa Anny i Andrzeja Krech.
Do zobaczenia za rok!


POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.