W związku z rozpoczęciem naboru wniosków w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich „Warmia Mazury Lokalnie 2” serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na otwarte spotkania informacyjno-szkoleniowe

W związku z rozpoczęciem naboru wniosków w ramach Programu OperacyjnegoFundusz Inicjatyw Obywatelskich „Warmia Mazury Lokalnie 2” serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na otwarte spotkania informacyjno-szkoleniowe według niniejszego harmonogramu:
 
DATA GODZINA PROPONOWANE MIEJSCE SPOTKANIA PROWADZĄCA
29.03.2017 (środa) 11.00 – 12.00 Urząd Miejski Lidzbark Warmiński, ul. Świętochowskiego 14, 11-100 Lidzbark Warmiński Magdalena Mokańska
30.03.2017 (czwartek) 11.00 - 12.00 Urząd Gminy w Górowie Iławeckim ul. Tadeusza Kościuszki 11, 11-220 Górowo Iławeckie, Monika Szóstek
03.04.2017 (poniedziałek) 15.00 – 16.00 CKB - salon artystyczny ul. Górna 1A, 11-040 Dobre Miasto Magdalena Mokańska
Ramowy program 1. Otwarcie spotkania informacyjnego.
2. Prezentacja głównych założeń Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Warmia Mazury Lokalnie
3. Omówienie wniosku aplikacyjnego, kryteriów oceny, umowy dotacji.
4. Budżet przedsięwzięcia, księgowość, rozliczanie, sprawozdanie końcowe.
Materiały szkoleniowe
  • Skrypt szkoleniowy
  • Długopis + notes
  • Bufet kawowy


POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.