Uroczyste podpisanie umów FIO WARMIA MAZURY LOKALNIE 2




   Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek” zaprasza laureatów konkursu na uroczyste podpisanie umów dotacyjnych tegorocznej edycji programu mikrograntów FIO Warmia Mazury Lokalnie 2 dnia 21 czerwca 2017 roku o godzinie 13:00 w Restauracji Ranczo w Dolinie ul. Łużycka 44, 11-040 Dobre Miasto.
Obsługiwany obszar, powiaty: lidzbarski, bartoszycki, braniewski i olsztyński (gmina: Dobre Miasto, Jeziorany, Świątki, Dywity, Jonkowo)
 
   Zapraszamy osoby realizujące działania oraz osoby wskazane jako upoważnione do zawierania umów z ramienia organizacji użyczającej osobowości prawnej:

Grupa nieformalna
Umowę podpisują: minimum 3 osoby z grupy nieformalnej wskazane we wniosku.

Grupa nieformalna z użyczeniem osobowości
Umowę podpisują: wszystkie 3 osoby z grupy nieformalnej oraz osoby upoważnione do podpisywania umów z ramienia organizacji pozarządowej zgodnie z KRS.​

Młoda organizacja
mowę podpisują: osoby reprezentujące organizację, wskazane w KRS.
 
   Podczas uroczystego podpisywania umów odbędzie się szkolenie Grantobiorców z zasad realizacji projektów, dokumentowania wydatków, promocji i działań informacyjnych.
 


POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.