,,Trzy w jednym… miejscu‘’Nazwa realizatora : Trojaki
Czas trwania projektu : 20.08.2018  - 30.11.2018
Miejsce realizacji projektu :  Dobre Miasto
 
   Głównym celem projektu była bezpłatna możliwość skorzystania z nowych działań skierowanych do dzieci i młodzieży , które z przyczyn finansowych mają ograniczony dostęp do zajęć odpłatnych. Innymi ważnymi celami działania była integracja dzieci i młodzieży mieszkających na wsi i w mieście , upowszechnianie czynnego spędzania wolnego czasu, przełamanie bariery miasto – wieś. Ważnym celem zadania był również rozwój innowacyjnego myślenia i kreatywność u dzieci i młodzieży oraz wspieranie lokalnych inicjatyw.
Działania zrealizowane w ramach projektu:
Były prowadzone zajęcia dla dzieci i młodzieży takie jak: zajęcia z druku 3D, cheerleading, capoeira.
Zajęcia z druku 3D cieszyły się dużym zainteresowaniem , dzieci poznały podstawy programowania druku, budowę drukarki oraz instrukcję obsługi. Cheerleading  była grupą najbardziej obleganą przez uczestniczki. Na te zajęcia uczęszczały najmłodsze dzieci w wieku 5 – 7 lat ( 37 osób )
 
Rezultaty  projektu:
-  pogłębiona wiedza na temat nowinek informatycznych przez dzieci i młodzież biorących udział w warsztatach programowania 3D
- skorzystanie z najnowszej technologii informatycznej
- praca na najnowszym sprzęcie komputerowym – drukarka 3D
- rozszerzona wiedza z zakresu programowania komputerowego
- nauczenie tańca z elementami akrobatyki
- nauczenie sztuki walki połączonej z tańcem
- rozwinięta kreatywność  u dzieci i młodzieży w nowych dziedzinach
- praca w grupie
- zintegrowanie dzieci i młodzieży
- zintegrowanie dzieci i młodzieży ze wsi z dziećmi z miasta
- rozwinięte innowacyjne myślenie u uczestników działań
- bezpłatny udział w zorganizowanych warsztatach
- rozwinięcie zainteresowań
- udział w cieszących się największym powodzeniem grupach twórczych
- wymiana doświadczeń
- rozwój osobisty u uczestników projektu
 
 Odbiorcy projektu:
Orientacyjna liczba uczestników projektu : 54
Liczba odbiorców projektu : 54
Partnerzy w projekcie
Partnerami  projektu byli : Centrum Kulturalno – Biblioteczne w Dobrym Mieście oraz wolontariusze.
 
Kwota dofinansowania:  4680,00 złPOWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.