,,Znasz li ten kraj’’Nazwa realizatora : Kreatywne Czwartki
Czas trwania projektu : 30.08.2018 – 30.11.2018
Miejsce realizacji projektu :  Lidzbark Warmiński
 
Głównym celem projektu było promowanie kultury polskiej i ochrona dziedzictwa narodowego oraz budowanie tożsamości narodowej nie tylko poprzez naukę , ale także zabawę. Inspirowanie dzieci i młodzieży do poznania historii kraju poprzez różne formy pracy.  Wzmacnianie poczucia identyfikacji z najbliższym otoczeniem  ( patriotyzm lokalny ) .Celem projektu było również międzypokoleniowa integracja mieszkańców  biorących udział  w projekcie poprzez udział osób z różnych grup wiekowych. Ważne też było zaangażowanie różnych osób – mieszkańców miasta do projektu. 
Działania :
Z chwilą podpisania umowy ruszyła akcja promocyjna. Wywieszono plakaty w strategicznych punktach miasta, wolontariusze rozdawali ulotki z informacją o projekcie i o naporze na zajęcia kreatywne. W Gazecie Lidzbarskiej ukazała się notka informacyjna. Cały czas działał ,,marketing szeptany’’. Nieformalna Grupa ,,Kreatywne Czwartki ‘’ spotkała się 11 razy , gdzie tworzyła biżuterię koralikową w barwach narodowych. Wykorzystano następujące techniki : na dysku kumihimo , na krośnie , w siatce , na gumce, przy pomocy sznura tureckiego oraz sznura szydełkowo – koralikowego.
Odbyły się zajęcia muzyczno -  ruchowe pod hasłem ,, Małe co nieco na 11 listopada’’, gdzie dzieci uczyły się pieśni patriotycznych oraz tańców narodowych. W tych samych dniach odbyły się  warsztaty plastyczne  na których dzieci wykonały rozetkę – kotylion. Uczestnicy zajęć i warsztatów otrzymali  w prezencie bransoletkę  przyjaźni w kolorach patriotycznych zrobioną przez panie z ,, Kreatywnych Czwartków’’ . Odbyła się również lekcja historyczna  pt.,, Tysiąc lat orła polskiego’’. Uczniowie l zwiedzili również Warmińsko- Mazurską Izbę Historii w Lidzbarku warmińskim. W ramach projektu czytano przedszkolakom bajki o treściach patriotycznych oraz zaprezentowano teatrzyk kamishibai  ( teatrzyk obrazkowy ), a w nim ,,Legendę o Lechu, Czechu i Rusie’’. Na koniec projektu ukazała się informacja w prasie lokalnej podsumowująca całość prac ,, Gazeta  Lidzbarska oraz Biuletyn Lidzbarski)
Osiągnięte efekty i korzyści :
Działania projektowe poszerzyły  i przybliżyły wiedzę na temat patriotyzmu. Dzieci poprzez zabawę poznały barwy narodowe, ich symbolikę, nauczyły się podstawowych  kroków tańców narodowych, wspólnie śpiewały hymn i inne pieśni patriotyczne. Osoby dorosłe poprzez pracę w grupie nauczyły się większej otwartości, zintegrowały się tworząc silną grupę wsparcia dla siebie i dla innych. Osoby starsze zobaczyły , że nie trzeba bać się wyjść z domu, że wspólna praca w grupie daje większe efekty. Osoby zaangażowane  w realizację projektu poznały swój potencjał i siłę. Współpraca przy projekcie wzmocniła solidarność społeczności lokalnej i dała chęć  do zaangażowania się do innych przedsięwzięć.
Odbiorcy projektu:
Orientacyjna liczba uczestników projektu : 20
Liczba odbiorców projektu : 427
 
Partnerzy projektu : Księgarnia ,,Papirus’’ Anna Żelichowska, Miejska Biblioteka Publiczna w Lidzbarku Warmińskim oraz wolontariusze.
 
 
Kwota dotacji 4400,00złPOWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.