,,Pigułka kreatywności’’Nazwa realizatora : Mazurskie Wo-men
Czas trwania projektu : 17.09.2018 – 16.11.2018
Miejsce realizacji projektu :  Spychowo
 
Głównym celem projektu była edukacja dzieci i młodzieży poprzez zorganizowanie cyklu warsztatów tematycznych. Poprzez warsztaty dzieci i młodzież mogły spędzać wspólnie czas, co przełożyło się to na ich integrację,  rozwój emocjonalny oraz artystyczny.
 
W ramach  realizacji projektu został zrealizowany cykl zajęć:
- ,,Warsztaty krawieckie ‘’ – podczas  tych zajęć dzieci nauczyły się sztuki szycia ręcznego jak i obsługi maszyny do szycia oraz nabyły również umiejętność malowania na tkaninie.
- ,, Życie starej książki ‘’ -  podczas tych zajęć uczestnicy nabyli umiejętność tworzenia  czegoś z niczego, powstały przeróżne rzeczy z papieru. Dzięki tym zajęciom dzieci zauważyły , że z pozornie niepotrzebnych surowców można stworzyć coś naprawdę wyjątkowego i pięknego.
- ,, Świat w szkle ‘’ – były to wyjątkowe zajęci podczas których uczestnicy poznali różne techniki zdobienia i wykorzystania surowców wtórnych.
-,,Pola Mały’’ – te warsztaty były uczczeniem 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. W ramach tych zajęć uczestnicy wykonali kotyliony, które zostały rozdane podczas obchodów Święta Niepodległości w Gminie Świętajno.
 
Warsztaty miały charakter bezpłatny i otwarty dla wszystkich chętnych dzieci z terenu gminy Świętajno. Poza zadaniami projektowymi uczestnicy korzystali z bogatej oferty organizatorów m.in.  gry integracyjne, malowanie artystyczne itp. Dzięki realizacji projektu lokalna społeczność miała okazję do wspólnego spędzania czasu wolnego, rozmów, poszerzania horyzontu, pozytywnego i twórczego myślenia. Korzyścią dla społeczności jest stworzenie miejsca, gdzie kształtuje się wyobraźnię oraz  zdolności manualne. Zajęcia będą kontynuowane dzięki zaangażowaniu Pani  Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Świętajnie , która bezpłatnie wynajmuje salę. Kontynuowane będą zajęcia kreatywne , artystyczne  i inne techniki , które będą odpowiadać technikom lokalnej społeczności.
 
Odbiorcy projektu:
Orientacyjna liczba uczestników projektu : 25
Liczba odbiorców projektu : 25
 
Partnerzy projektu : 
Gminna biblioteka publiczna w Świętajnie, wolontariusze
 
Kwota dofinansowania : 3584,00 złPOWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.