,,Kreatywne wsie ’’Nazwa realizatora : Kreatywne wsie gminy Świętajno
Czas trwania projektu : 01.09.2018 – 30.11.2018
Miejsce realizacji projektu :  gmina Świętajno: wsie – Jeruty, Kolonia, Spychowo
 
Głównym celem projektu było  nabywanie nowych kompetencji, budowanie kapitału społecznego i poczucia własnej wartości, kształtowanie wrażliwości artystycznej, poszerzanie horyzontów poprzez kontakt z artystami i sztuką, poprawa jakości życia pokazanie aktywnych , twórczych  form spędzania wolnego czasu., kształtowanie odpowiedzialności społecznej.
W ramach projektu zrealizowane zostały następujące działania:
Cykl 12 spotkań artystycznych o charakterze twórczych , kreatywnych warsztatów  ( po 4 spotkania w każdej z 3 wsi ) prowadzonych przez specjalistów reprezentujących rożne dziedziny rękodzieła /sztuki dla wszystkich chętnych mieszkańców wsi Spychowo , Jeruty, Kolonia. Spotkania miały charakter otwarty i bezpłatny. Celem była poprawa jakości życia poprzez pokazanie twórczych form spędzania czasu, budowanie kapitału społecznego, nabycie nowych kompetencji, rozwijanie zainteresowań , aktywizacja mieszkańców wsi. W każdej miejscowości odbyły się 2 warsztaty techniki string – art. Oraz po jednym warsztacie techniki decoupage i transfer. Na zakończenie projektu odbyła się wspólna dla wszystkich 3 wsi wystawa prac uczestników w Gminnym Ośrodku Kultury w Świętajnie. Uczestnicy projektu  zdobyli nową wiedzę i umiejętności , poznali twórcze i aktywne formy spędzania wolnego czasu. Lokalna społeczność miała okazję do wspólnych spotkań, rozmów , poszerzania horyzontów i artystycznego  rozwoju osobistego.
Projekt wpłynął pozytywnie na :
- wzmacnianie współpracy, solidarności lokalnej społeczności
- tworzenie nowych, atrakcyjnych możliwości spędzania wolnego czasu
- tworzenie możliwości do uczenia się , kształcenia , rozwoju osobistego w społeczności
- tworzenie możliwości do uczenia się, kształcenia, rozwoju osobistego w społeczności
 
Odbiorcy projektu:
Orientacyjna liczba uczestników projektu : 142
Liczba odbiorców projektu : 150
W projekcie wzięły udział dzieci, młodzież i osoby dorosłe.
 
Partnerzy projektu :
Gminny Ośrodek Kultury w Świętajnie , wolontariusze
Kwota dofinansowania : 3900,00złPOWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.