,,Dziecięca Ścieżka Sensoryczna ’’Nazwa realizatora : Stowarzyszenie Aktywna Warmia
Czas trwania projektu : 12.08.2018 – 30.11.2018
Miejsce realizacji projektu :  Dobre Miasto
 
,, Dziecięca Ścieżka Sensoryczna ‘’ to wspaniałe miejsce do terapii i edukacji na łonie natury. Wiele dzieci w wieku przedszkolnym ma zaburzoną lub nieadekwatną do wieku percepcję wiekową, wzrokowo – ruchową, słuchową itp. Ścieżka sensoryczna nauczy dzieci czytać świat za pomocą zmysłów i w ten sposób rozwijać te zmysły.  Doznania estetyczne , zapachowe, dźwiękowe czy dotykowe  będą stymulować ośrodkowy układ nerwowy i prowokować mózg do efektywniejszego działania - rozwijać coraz to nowe obszary mózgu. Ścieżka sensoryczna pozwoli rozwijać wyobraźnię dotykową, a ta jest potrzebna do prawidłowego poznawania świata przez dziecko. Chodzenie po takiej ścieżce rozwinie : motorykę . równowagę i koordynację ruchową, będzie stymulowało receptory znajdujące się w stopach poprzez wrażenia dotykowe, a co najważniejsze pozwoli dziecku rozwinąć wyobraźnię dotykową. Do przedszkola uczęszczają dzieci, które są objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju oraz z niepełnosprawnością. Szczególnie dla tych dzieci ścieżka sensoryczna jest elementem terapii. A dla pozostałych przedszkolaków miejscem rozwoju. Przy tym przebywanie na świeżym powietrzu wśród  przyrody daje odczucie relaksu  i odprężenia i pozwala w optymalnych warunkach realizować działania terapeutyczne ( dzieci zaburzone ) jak i rozwojowe.
Projekt miał na celu terapię i rozwój dzieci w wieku przedszkolnym w sferze zmysłów, tak aby poprzez funkcje poznawcze przedszkolaki rozwijały się  również w sferze psychomotorycznej. Celem było również uczenie się poprzez doświadczenie polisensoryczne, eksperymentowanie i badanie najbliższego środowiska, w bezpośrednim kontakcie z przyrodą na terenie ogrodu przedszkolnego. Projekt również zaktywizował rodziców do świadomego wspierania rozwoju  swojego dziecka oraz czynnego włączania się w projekty edukacyjne wdrażane na terenie przedszkola czyli nastąpiła wspólna praca dla dobra wspólnego – dobrem wspólnym jest wykonanie Ścieżki Sensorycznej na świeżym powietrzu zaprojektowanej przez dzieci przy pomocy osób dorosłych. Ścieżka sensoryczna jest dostępna w ogrodzie przedszkolnym popołudniami również dla dzieci , które uczęszczają do przedszkola ,, Jaś i Małgosia’’
Działania rozpoczęły się cyklem zajęć dydaktycznych na terenie Przedszkola Niepublicznego ,,Jaś i Małgosia’’ w Dobrym Mieście: 
  • Czym jest dobro wspólne ? Jak je tworzyć i pielęgnować
  • Wykonanie projektu Ścieżki Sensorycznej ( wspólne ustalenie materiałów i kształtu )
  • Wykonanie makiety ścieżki – projekt
Następnie dzieci wraz z paniami wybrały i zaplanowały w terenie miejsce wykonanie ścieżki. Kolejnym etapem  było wykonanie Ścieżki Sensorycznej przy pomocy wolontariuszy, rodziców i podmiotów współpracujących. Po uroczystym otwarciu ścieżka jest dostępna dla dzieci.
Realizacja projektu pozwoliła osiągnąć następujące efekty i  korzyści:
  1. Wykreowano wśród dzieci postawy społeczne, twórcze i myślenie, umiejętności i zaciekawienie planowaniem przestrzennym.
  2. Nauczono dzieci odpowiedzialności, planowania i pokazania czynności, które towarzyszą działaniom  realizującym plan i osiągnięciu rezultatów.
  3. Zbudowano więzi międzypokoleniowe.
  4. Stworzono ogólnodostępną przestrzeń do terapii i rozwoju oraz kreowania aktywności ruchowej dzieci.
  5.  Dzieci w wieku przedszkolnym nauczyły się współpracy, planowania i podejmowania działań na rzecz dobra wspólnego, nauczyły się spełniać marzenia i realizować plany.
 
Odbiorcy projektu:
Orientacyjna liczba uczestników projektu : 29
Liczba odbiorców projektu : 100
Odbiorcami projektu są dzieci w wieku przedszkolnym oraz ich rodziny biorący udział we współtworzonym przedsięwzięciu.
 
Partnerzy projektu:
 RDM Dorota Rynko, Przedsiębiorstwo Budowlane ,, Leszczyński ‘’ , Pani Grażyna Szulc oraz wolontariusze.
 
Kwota dofinansowania 5000,00złPOWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.