,,Kobiety – Świątkom, Świątki – kobietom’’Nazwa realizatora : AKTYBABY
Czas trwania projektu : 16.09.2018 – 30.11.2018
Miejsce realizacji projektu :  gmina Świątki
 
Głównym celem projektu było stworzenie warunków dla aktywności społecznej i kulturalnej niepracujących kobiet gminy Świątki.
W ramach projektu zostały zrealizowane:
  1. Warsztaty plastyczne i rękodzieła artystycznego – 16 spotkań  ( po 3 godziny ).
  2. Spotkania ze specjalistami ( 8 spotkań )
- Pracownik biblioteki p. B. Błażewicz – prelekcja na temat bajek terapeutycznych ; prelekcja na temat zachęcania do wspólnego czytania razem z dziećmi.
- Specjalista ds. przemocy i pracownik socjalny p. A. Rynko – 2 prelekcje na temat możliwości zwrócenia się o pomoc dla osób w trudnej sytuacji życiowej, pozyskiwanie środków na dalszą działalność.
-PełnomocnikWójta ds. rozwiązywania problemów alkoholowych , p. G. Radzicki – prelekcja na temat przemocy.
- Pedagog SP w Świątkach , p. D. Szczerba- prelekcja na temat konstruktywnej komunikacji z dziećmi.
  1. Zajęcia dla dzieci – w trakcie warsztatów – zajęcia rozwijające, wspólne czytanie książeczek,                                                                   zajęcia plastyczne i rękodzieła.
  2. Impreza integracyjna  - andrzejkowa na zakończenie projektu.
Osiągnięcia:
  1. Kobiety niepracujące , wcześniej nie angażujące się w aktywność społeczną  miały możliwość wzięcia udziału w organizowanych zajęciach i spotkaniach.
  2. Kobiety uczestniczące w zajęciach podniosły swój poziom wiedzy na tematy bezpośrednio ich dotyczące: pomoc dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej , przemoc domowa, inne problemy społeczne.
  3. Uczestniczki zajęć pozyskały nowe kompetencje wychowawcze  i komunikacyjne.
  4. Uczestniczki zajęć podniosły poziom wiedzy na temat różnych form spędzania wolnego czasu z dziećmi , zabaw rozwijających dla dzieci.
 
Odbiorcy projektu:
Orientacyjna liczba uczestników projektu : 30
Liczba odbiorców projektu : 40
Partnerzy w projekcie
Partnerami  projektu byli : Gmina Świątki, Powszechna Spółdzielnia Spożywców ,,Społem’’ i prywatny darczyńca Pan Kazimierz Krawczewski.
Kwota dofinansowania : 4870,00 złPOWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.