,,Mamy talent – warsztaty międzypokoleniowe’’Nazwa realizatora : Mamy Talent
Czas trwania projektu : 13.08.2018 – 30.11.2018
Miejsce realizacji projektu :  Brąswałd, Nowe Włóki, Tuławki
 
Najważniejszym osiągniętym celem projektu ,,Mam talent – warsztaty międzypokoleniowe’’ było  zbudowanie relacji między ludźmi, mimo różnic wieku, miłe spędzanie wolnego czasu i zdobywanie nowych umiejętności.  Warsztaty stały się odskocznią  od codzienności dla osób starszych  i stały się okazją do  wyjścia i realizowania się. Sprawiły, że seniorzy poczuli się potrzebnymi, ważnymi osobami. Podczas trwania projektu można było zaobserwować szeroko rozumianą integrację międzypokoleniową. Na warsztatach i młodzi i seniorzy pomagali i instruowali się wzajemnie. Wymiana doświadczeń pomiędzy pokoleniem młodych osób i starszych, kształtowanie pozytywnych i otwartych relacji, wzajemna integracja była stałym elementem projektu. Dzięki wcześniejszej integracji podczas warsztatów i  zajęć nawiązały się więzy przyjaźni. Udowodniono , że młodsi i starsi mają wspólne tematy do rozmów, i  mogą dzielić się swoimi umiejętnościami i obopólnie darzyć się szacunkiem.
Przeprowadzono szereg warsztatów rękodzieła w 4 miejscowościach ( ogółem ponad 70 godzin warsztatów ) : decoupage , pirografia ( wypalanie drewna ) , wiklina papierowa , pergamano  , warsztaty ozdób bożonarodzeniowych , zajęcia taneczne – ponad 60 osób zdobyło nowe umiejętności. Zorganizowano przedświąteczne warsztaty ozdób bożonarodzeniowych z jasełkami i śpiewaniem kolęd. Przeprowadzono 16 zajęć tanecznych, podczas których uczestniczki nauczyły się układów tanecznych. Został zorganizowany  wyjazd studyjny – warsztaty wyjazdowe, do fabryki bombek w Kętrzynie, gdzie  30 uczestników własnoręcznie zrobiło szklane bombki.
Między uczestnikami nawiązała się relacja łącząca pokolenia i potrafiąca  jednoczyć wysiłki wokół wspólnych spraw i problemów. Uczestnicy zdobyli  nowe umiejętności , wiedzę , rozwinęli swoje zainteresowania i poznali nowe możliwości spędzania wolnego czasu. Dzięki projektowi zostały  zawiązane międzypokoleniowe przyjaźnie. Młodzież nauczyła się większego szacunku dla osób w podeszłym wieku, poznała ich zwyczaje i potrzeby oraz znalazła wspólny język i wspólne tematy.
 
Odbiorcy projektu:
Orientacyjna liczba uczestników projektu : 60
Liczba odbiorców projektu : 60
 
Kwota dofinansowania : 5000,00 złPOWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.