Gepetto jest wśród nas…Gepetto to każdy z nasNazwa realizatora: Koło Gospodyń Wiejskich „Kwadrat w Wojciechach”
Czas trwania projektu: 01.06.2020 – 31.10.2020
Miejsce realizacji projektuWojciechy
Kwota dofinansowania: 3 000,00 zł

 

Celem zrealizowanego projektu było zwiększenie zaangażowania mieszkańców we wspólne działania na rzecz dobra wspólnego, jakim jest nasza wieś. Realizacja projektu posłużyła poprawieniu walorów estetycznych wsi oraz integracji mieszkańców. Kolejnym zadaniem, było kształtowanie pożądanych postaw i świadomości ekologicznej mieszkańców, zwłaszcza dzieci, poprzez budowę karmników i budek lęgowych . Z racji uczestnictwa w projekcie całych rodzin bardzo ważne było poczucie, że każdy, bez względu na wiek, może budować i planować wygląd miejsca, w którym mieszka.

 

W ramach realizacji projektu wykonywane zostały donice na kwiaty, wóz ozdobny, karmniki oraz budki lęgowe, pod okiem instruktora. W wyniku pandemii zajęcia były dostosowane do obostrzeń, które w danym momencie panowały. Ostatecznie uczestnicy zostali podzieleni na mniejsze grupy. Projekt rozpoczął się promocją, poprzez rozwieszanie plakatów ,informowaniem i udostępnianiem działań za pośrednictwem portali społecznościowych. Warsztaty stolarskie zostały podzielone na kilka etapów. Pierwszy to budowa donic. Następnie wykonanie drewnianego wozu. Nasze wyroby zostały pomalowane i polakierowane w celu ochrony przed negatywnym wpływem warunków atmosferycznych. Kolejnym etapem było wykonanie budek lęgowych oraz karmników dla ptaków. Zakończeniem przedsięwzięcia było posadzenie kwiatów, wspólne rozmieszczenie wykonanych rzeczy. Cały przebieg prac związanych z realizacją projektu kontrolował koordynator. Osiągnięte efekty cieszą każdego. Świadczy o tym chęć uczestniczenia w projekcie oraz motywacja i deklaracje mieszkańców do brania udziału w innych, podobnych przedsięwzięciach, a także dbanie o dobra, które powstały.POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.