Harmonogram szkolenia dot. zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej dla ostatniej grupy uczestników projektu
SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE Z ZAKRESU ZAKŁADANIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DLA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU „Z POMYSŁEM PO DOTACJĘ II”
 
   Uprzejmie informujemy, że szkolenia w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej odbędą się w terminie od 7 do 19 października 2016 r. Poniżej szczegółowy harmonogram z podziałem na grupy odpowiednio do miejsca zamieszkania. Przypominamy, że szkolenia są obowiązkowe. Uczestnik ma prawo do opuszczenia 20% zajęć (1 dzień). W ramach szkolenia zapewniamy: obiad, serwis kawowy, zwrot kosztów dojazdów oraz materiały szkoleniowe.
 
LIDZBARK WARMIŃSKI
Miejsce
: Sala konferencyjna Urzędu Gminy Lidzbark Warmiński, ul. Krasickiego 1.
Data: 28.02.2017 - 7.03.2017
 
Uczestnicy szkolenia (wg numeru formularza kwalifikacyjnego):
 
L.p. nr ewidencyjny formularza rekrutacyjnego
1 WZ/46/L/2016/RPO
2 WZ/47/L/2016/RPO
3 WZ/49/L/2016/RPO
4 WZ/45/L/2016/RPO
5 WZ/55/L/2016/RPO
6 WZ/53/L/2016/RPO
7 WZ/54/L/2016/RPO
8 WZ/8/K/2016/RPO
9 WZ/48/L/2016/RPO
10 WZ/51/L/2016/RPO
11 WZ/57/L/2016/RPO
12 WZ/37/B/2016/RPO
13 WZ/56/L/2016/RPO
14 WZ/50/L/2016/RPO
15 WZ/58/L/2016/RPO
16 WZ/52/L/2016/RPO
17 WZ/57/L/2016/RPO
18 WZ/35/L/2016/RPO
 
 


POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.