Doradztwo w Projekcie
Uprzejmie informujemy, że bezpłatne doradztwo indywidualne w ramach projektu świadczą:
Doradztwo prawne – średnio – 3 godz./osobę
 Doradztwo księgowe – średnio – 2godz/osoba
  • Biuro Rachunkowe Czempion Urszula Pietkiewicz, tel. 664-537-505, e-mail: biuro@biuroczempion
  • Biuro Rachunkowe BILANS Robert Gnat, tel. 502-734-330, e-mail: robg@interia.pl
Doradztwo biznesowe – średnio 6 godz./osobę:
Tel. 89-616-00-58, e-mail: zpomyslempodotacje@wp.pl
  • Alicja Połusewicz
  • Agnieszka Wolf
  • Małgorzata Ofierska
  • Mirosław Paszotta
Informujemy, że doradztwo może być świadczone stacjonarnie, telefonicznie, mailowo. Liczba godzin doradztwa wynosi średnio 11 na uczestnika. Zainteresowane osoby proszę o kontakt bezpośrednio pod wskazane numery telefonu lub poprze email. W przypadku innych preferencji godzinowych uczestników informujemy, że można wykorzystywać godziny doradztwa zamiennie, w zależności od potrzeb uczestnika.


POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.