Lista rankingowa z dnia 14.12.2016r


Poniżej zamieszczamy wyniki oceny wniosków o przyznanie wsparcia finansowego złożonych w terminie 7 grudnia 2016r
więcej...


Wyniki I etapu


Wyniki I etapu rekrutacji dla osób które złożyły formularze rekrutacyjne w okresie 27.10.2016-25.11.2016
więcej...


Data wypłat wsparcia finansowego


Uprzejmie informujemy, zgodnie z informacją uzyskaną z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie konto Lokalnej Grupy Działania WARMIŃSKI ZAKĄTEK zostanie zasilone w dniu 12.12.2016r. Wypłaty wsparcia finansowego, dla osób które podpisały umowy na otrzymanie wsparcia finansowego, będą realizowane niezwłocznie w dniu otrzymania środków z WUP w Olsztynie.
więcej...


OGŁASZAMY NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO WRAZ Z BIZNES PLANEM


OGŁASZAMY NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO WRAZ Z BIZNES PLANEM dla osób które złożyły formularze kwalifikacyjne w okresie 27.09.2016-26.10.2016. NABÓR WNIOSKÓW PROWADZONY BĘDZIE W DNIU 7 GRUDNIA 2016 roku w godz. 9.00-15.00
więcej...


Poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 następne

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.