Szkolenia w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej - Pażdziernik 2016


SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE Z ZAKRESU ZAKŁADANIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DLA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU „Z POMYSŁEM PO DOTACJĘ II”...
więcej...


Koniec drugiego etapu rekrutacji


Informujemy, że zakończył się II etap rekrutacji, poniżej lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz lista osób niezakwalifikowanych do udziału w projekcie...
więcej...


Zapytanie ofertowe w celu ROZEZNANIA RYNKU


W celu rozeznania i porównania cen rynkowych oraz wyboru wykonawcy, Lokalna Grupa Działania WARMIŃSKI ZAKĄTEK - realizator projektu "Z pomysłem po dotację II" - zwraca się z prośbą o przedstawienie kwoty brutto za organizację kateringu na szkoleniach.
więcej...


WZNOWIENIE NABORU FORMULARZY KWALIFIKACYJNYCH.


Informujemy, że od dnia 26.09.2016r zostaje wznowiony nabór formularzy kwalifikacyjnych dla osób niepracujących zainteresowanych pozyskaniem bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej z powiatu lidzbarskiego, bartoszyckiego, kętrzyńskiego...
więcej...


Poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 następne

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.