Lista rankingowa - badanie predyspozycji do prowadzenia biznesu

   Informujemy, że w dniu 28.04.2017 zakończył się II etap rekrutacji dla osób które złożyły formularze kwalifikacyjne w terminie: 19.01.2017 – 21.04.2017. Po zbadaniu predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej wskazane poniżej osoby przeszły do następnego etapu.
   Poniżej lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie (z podziałem na kobiety i mężczyzn) - wezmą one udział w szkoleniach dot. zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.

Lista rankingowa kobiet zakwalifikowanych do udziału w projekcie
 
 L.p. nr identyfikacyjny I etap - liczba punktów II etap - liczba punktów Suma
1 12/WB/2017/N/K 43 93 136
2 7/WB/2017/N/k 43 74 117
3 4/WB/2017/N/K 40 76 116
4 1/WB/2017/N/K 39 77 116
5 3/WB/2017/N/K 42 71 113
6 9/WB/2017/N/K 37 73 110
7 6/WB/2017/N/K 28 77 105
8 6/WB/2017/M/K 35 54 89
 
 
Lista rankingowa mężczyzn zakwalifikowanych do udziału w projekcie
 
L.p. nr identyfikacyjny I etap - liczba punktów II etap - liczba punktów Suma
1 10/WB/2017/N/M 50 92 142
2 1/WB/2017/M/M 45 83 128
3 13/WB/2017/N/M 43 82 125
4 5/WB/2017/N/M 36 78 114
5 7/WB/2017/M/M 32 80 112
6 2/WB/2017/M/M 44 65 109
7 4/WB/2017/M/M 43 61 104
POWRÓT

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.